Jozef Lužinský

Kresťanský krst je začiatkom vzdelania k dokonalosti!

“Preto keď už máme za sebou základné učenie o Kristovi, usilovne spejme k zrelosti a neklaďme opäť základy, ku ktorým patrí pokánie z mŕtvych skutkov, viera v Boha.” - Hebrejom 6:1.

25.1.2020 o 0:43 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  0x | Diskusia: 0 príspevkov
Jozef Lužinský

Zázračný vplyv pravého poznania na veriacich!

“Kto má poznanie, krotí sa v reči a rozumný človek zostáva pokojný.” - Príslovia 17:27. Prejavujem sebaovládanie ja?

24.1.2020 o 4:50 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  1x | Diskusia: 0 príspevkov
Jozef Lužinský

Neexistuje rozdiel medzi pomazanými bratmi Ježiša Krista!

“Ale vy si nedajte hovoriť Rabbi, pretože máte jedného Učiteľa a vy všetci ste bratia.” - Matúš 23:8.

23.1.2020 o 3:40 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  2x | Diskusia: 0 príspevkov
Jozef Lužinský

Praví kresťania napodobňujú správanie Ježiša Krista!

“Tak nech svieti vaše svetlo, aby ľudia videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je v nebesiach.” - Matúš 5:16.

21.1.2020 o 2:16 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  3x | Diskusia: 0 príspevkov
Jozef Lužinský

Vyhýbajme sa názorom ovplyvnenými predsudkami!

“Prestaňte súdiť podľa zdania, súďte spravodlivo.” - Ján 7:24. Jehova prostredníctvom Petra pomohol pochopiť všetkým kresťanom, že je nestranným Bohom. 

20.1.2020 o 8:52 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  4x | Diskusia: 0 príspevkov
Jozef Lužinský

Len skutočná štedrosť občerství človeka!

“Štedrému človeku sa bude dobre dariť, a kto občerstvuje druhých, sám bude občerstvený.” - Príslovia 11:25.

19.1.2020 o 23:11 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  5x | Diskusia: 0 príspevkov
Jozef Lužinský

Ježiš stále zdôrazňoval správne počúvanie pravdy!

“Pamätajte, moji milovaní bratia: Každý človek má byť pripravený počúvať a nemá byť unáhlený v reči ani v hneve” - Jakub 1:19.

18.1.2020 o 9:41 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  1x | Diskusia: 0 príspevkov
Jozef Lužinský

Dedičmi tejto planéty sa čoskoro stanú pomazaní bratia Krista!

“Šťastní sú mierni, lebo zdedia zem.” - Matúš 5:5. Dediči tejto planéty sa čoskoro stanú jej vlastníkmi!

18.1.2020 o 5:32 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  2x | Diskusia: 0 príspevkov
Jozef Lužinský

Pomazaní bratia Krista sú spolupracovníkmi s Všemohúcim Bohom!

“Teda sme Božími spolupracovníkmi a vy (všetci pomazaní) ste Božie pole, Božia stavba. {Boží duchovný chrám)” - 1. Korinťanom 3:9.

18.1.2020 o 0:13 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  2x | Diskusia: 0 príspevkov
Jozef Lužinský

Napodobňujme pokornosť Jehovu Boha a Ježiša Krista!

“Preto vás ja, väznený pre Pána, prosím, aby ste svojím životom dokázali, že ste hodní povolania, ktoré ste dostali. Buďte vždy pokorní, mierni a trpezliví, s láskou sa navzájom znášajte.” - Efezanom 4:1, 2.

16.1.2020 o 3:10 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  5x | Diskusia: 0 príspevkov
Jozef Lužinský

Ježiš Kristus je vodcom všetkých členov Kresťanského zboru SJ!

“Ani sa nedajte oslovovať vodcovia, lebo máte jedného Vodcu, Krista.” - Matúš 23:10. Aj pre členov VZ SJ

15.1.2020 o 8:24 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  5x | Diskusia: 0 príspevkov
Jozef Lužinský

Ježiš Kristus varoval učeníkov o budúcom klopýtaní!

“Nič mi nerobí väčšiu radosť ako to, keď počujem, že moje deti žijú v súlade s pravdou.” - 3. Jána 4.

14.1.2020 o 2:30 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  3x | Diskusia: 0 príspevkov
Jozef Lužinský

Až keď zavládne Božie nebeské kráľovstvo!

“Pozri sa na pyšného, jeho srdce je neúprimné. Ale spravodlivý bude žiť vďaka svojej vernosti.” - Habakuk 2:4.

13.1.2020 o 22:22 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  5x | Diskusia: 0 príspevkov
Jozef Lužinský

Biblická nenávisť často znamená oddeliť sa od zlého!

“Vy, ktorí milujete Jehovu, nenáviďte, čo je zlé.Chráni život svojich verných,zachraňuje ich z moci zlých.” -Žalm 97:10.

12.1.2020 o 1:05 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  4x | Diskusia: 0 príspevkov
Jozef Lužinský

Nemravnosť má mnohé formy v živote ľudí!

“Kto sa rozvádza so svojou manželkou z iného dôvodu ako pre nemravnosť a ožení sa s inou ženou, cudzoloží.” - Matúš 19:9.

11.1.2020 o 1:55 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  6x | Diskusia: 0 príspevkov
Jozef Lužinský

Vidíme pomazaných bratov Krista, ako ich vidí Jehova Boh?

“A svätých, ktorí sú na zemi, vznešených, mám nadovšetko rád.” - Žalm 16:3. Výraz 'svätí' sa v Biblii vždy vzťahuje na pomazaných bratov Krista!

9.1.2020 o 0:39 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  5x | Diskusia: 0 príspevkov
Jozef Lužinský

Každý preživší Armagedon napíše knihu o sebe!

“Jehova mi odpovedal: ‘Zapíš to videnie. Zreteľne ho vyry na tabuľky,aby ho ten, kto číta nahlas, mohol čítať ľahko’.” - Habakuk 2:2.

8.1.2020 o 8:03 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  4x | Diskusia: 0 príspevkov
Jozef Lužinský

Už sa nezaujímajú jeden o druhého ako v minulosti!

“Zaujímajme sa jeden o druhého, aby sme sa podnecovali k láske a k dobrým skutkom, a nezanedbávajme naše zhromaždenia, ako to majú niektorí vo zvyku, ale povzbudzujme sa navzájom.” - Hebrejom 10:24, 25.

6.1.2020 o 23:45 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  5x | Diskusia: 0 príspevkov
Jozef Lužinský

Najhoršie časy dnes a ešte len pred nami!

“Prichádza čas, keď si bude každý, kto vás zabije, myslieť, že preukázal Bohu svätú službu.” - Ján 16:2.

6.1.2020 o 1:04 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  14x | Diskusia: 0 príspevkov
Jozef Lužinský

Oddanosť Stvoriteľovi života znamená pokračovanie v ňom večne!

“Nikdy vám nedám za pravdu! Kým nezomriem, nevzdám sa svojej oddanosti Bohu!” - Jób 27:5. Jób je predobrazom dnešných pomazaných bratov Krista! 

4.1.2020 o 20:28 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  4x | Diskusia: 0 príspevkov

Nasledujúce


Už ste čítali?