Jozef Lužinský

Neporovnateľná Božia láska k Adamovmu hriešnemu potomstvu!

“Lebo vieme, že Zákon je duchovný, ale ja som telesný, zapredaný hriechu. Veď ani nechápem, čo robím. Lebo nerobím to, čo chcem, ale to, čo nenávidím.” - Rimanom 7:14, 15.

8.5.2021 o 9:52 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  4x | Diskusia: 0 príspevkov
Jozef Lužinský

Zodpovednosť rodičov vzdelávať svoje deti!

“Vtedy sa Manoach obrátil na Jehovu s úpenlivou prosbou: ‘Prepáč mi, Jehova. Nech Boží muž, ktorého si poslal, príde znovu a poučí nás, ako máme vychovávať dieťa, ktoré sa narodí’.“ - Sudcovia 13:8.

6.5.2021 o 9:53 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  4x | Diskusia: 0 príspevkov
Jozef Lužinský

Ako sa prejavuje duch pomazania na Kristových bratoch!

“Ale nám to Boh zjavil svojím duchom, lebo duch skúma všetko, aj hlbokú Božiu múdrosť.” - 1. Korinťanom 2:10.

3.5.2021 o 3:25 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  6x | Diskusia: 0 príspevkov
Jozef Lužinský

S Jehovovou pomocou môžeme čeliť všetkým moderným Goliášom!

“S pomocou nášho Boha sme pozbierali odvahu a oznamovali sme vám dobrú správu od Boha napriek veľkému odporu.” - 1. Tesaloničanom 2:2.

1.5.2021 o 7:35 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  6x | Diskusia: 0 príspevkov
Jozef Lužinský

Vo veľkom súžení sa ukáže ktorí z iných oviec prežijú Armagedon!

“I Ježiš, nazývaný Justus. Títo muži patria k obrezaným. Iba oni so mnou spolupracujú na záujmoch Božieho Kráľovstva a sú pre mňa veľkým povzbudením.” - Kolosanom 4:11:

1.5.2021 o 3:29 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  4x | Diskusia: 0 príspevkov
Jozef Lužinský

Vo veľkom súžení sa ukáže ktorí z iných oviec prežijú Armagedon!

“I Ježiš, nazývaný Justus. Títo muži patria k obrezaným. Iba oni so mnou spolupracujú na záujmoch Božieho Kráľovstva a sú pre mňa veľkým povzbudením.” - Kolosanom 4:11:

1.5.2021 o 1:56 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  3x | Diskusia: 0 príspevkov
Jozef Lužinský

Ako Jehova oslobodí pomazaných synov z hriešného tela!

“Ja biedny človek! Kto ma vyslobodí z tohto tela, ktoré ma vedie k smrti? Ďakujem Bohu, ktorý ma vyslobodí prostredníctvom Ježiša Krista!” - Rimanom 7:24, 25.

30.4.2021 o 5:30 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  6x | Diskusia: 0 príspevkov
Jozef Lužinský

Snaha o hĺbšie poznanie pravdy je dnes ohrozená!

“Ak niekomu z vás chýba múdrosť, nech o ňu prosí Boha, ktorý dáva všetkým štedro a bez výčitiek, a dostane ju.” - Jakub 1:5.

30.4.2021 o 3:14 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  4x | Diskusia: 0 príspevkov
Jozef Lužinský

Vedúci Zbor musí ísť príkladom svojim ovečkám!

"Vyznal som svoju vinu, trápil som sa pre svoj hriech. Ale moji nepriatelia sú plní života a sily.” - Žalm 38:18.

29.4.2021 o 10:36 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  6x | Diskusia: 0 príspevkov
Jozef Lužinský

Kresťanská vytrvalosť je veľmi vzácna a život zachraňujúca vlastnosť!

“A pretože sa bude rozmáhať zlo, ochladne láska mnohých ľudí. Ale kto vytrvá až do konca, bude zachránený.” - Matúš 24:12, 13.

29.4.2021 o 2:27 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  4x | Diskusia: 0 príspevkov
Jozef Lužinský

Pozorní učeníci Ježiša Krista už vidia kritické časy!

"Ale chcem, aby si vedel, že v posledných dňoch nastanú kritické časy, s ktorými sa bude dať ťažko vyrovnať.” - 2. Timotejovi 3:1.

24.4.2021 o 9:49 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  4x | Diskusia: 0 príspevkov
Jozef Lužinský

Kontroverzné nariadenia od riadiaceho orgánu v súčasnosti!

"Priblížte sa k Bohu a on sa priblíži k vám. Očistite si ruky, hriešnici, a očistite si srdcia, vy nerozhodní.” - Jakub 4:8.

24.4.2021 o 8:28 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  5x | Diskusia: 0 príspevkov
Jozef Lužinský

Najlepší spôsob života pre každého človeka aj dnes!

“Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, pretože som mierny a pokorný, a opäť nadobudnete silu.” - Matúš 11:29.  

20.4.2021 o 10:21 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  6x | Diskusia: 0 príspevkov
Jozef Lužinský

Blížiaci sa rozsudok nad svetovým impériom Falošného Náboženstva!

“Potom prišiel jeden zo siedmich anjelov, ktorí mali sedem misiek, a povedal mi: „Poď, ukážem ti, ako bude vykonaný rozsudok nad vplyvnou prostitútkou, ktorá sedí na mnohých vodách.” - Zjavenie 17:1.

20.4.2021 o 4:26 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  13x | Diskusia: 1 príspevok
Jozef Lužinský

Človek je neoddeliteľnou časťou ľudskej rodiny!

“Dvom je lepšie ako jednému, lebo za svoju námahu majú dobrú odmenu.” - Kazateľ 4:9. Človek nebol stvorený, aby žil sám!

16.4.2021 o 12:49 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  4x | Diskusia: 0 príspevkov
Jozef Lužinský

Ako môže naša láska a presné poznanie neustále rásť!

“Ale Boh nám dokazuje svoju lásku tým, že Kristus zomrel za nás, kým sme boli ešte hriešnikmi.” - Rimanom 5:8.

16.4.2021 o 6:23 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  6x | Diskusia: 0 príspevkov
Jozef Lužinský

Ako spoznať to, čo je v srdci jednotlivých ľudí v našom obvode!

“Myšlienky v ľudskom srdci sú ako hlboké vody, ale rozumný človek z nich načerpá.” - Príslovia 20:5.

15.4.2021 o 21:44 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  6x | Diskusia: 0 príspevkov
Jozef Lužinský

Akú pozíciu majú pastieri v Kristovom kresťanskom zbore!

“Nechceme panovať nad vašou vierou. Sme len spolupracovníci, ktorí prispievajú k vašej radosti. Veď vy stojíte pevne vďaka svojej viere.” - 2. Korinťanom 1:24.

15.4.2021 o 3:17 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  8x | Diskusia: 0 príspevkov
Jozef Lužinský

Ježiš Kristus dal príklad pastierom o správnom priateľstve!

“Pravý priateľ miluje stále a je bratom, ktorý sa narodil pre čas trápenia.” Príslovia 17:17. Hlavne dnes!

13.4.2021 o 5:33 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  7x | Diskusia: 0 príspevkov
Jozef Lužinský

Nedokonalí ľudia sa len veľmi ťažko zbavujú predsudkov!

“Anna mu odpovedala: ‘Nie som opitá, môj pane, som zdrvená. Nepila som víno ani iný alkohol, ale vylievam si srdce pred Jehovom’.” - 1. Samuelová 1:15.

13.4.2021 o 3:39 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  4x | Diskusia: 0 príspevkov

Nasledujúce


Už ste čítali?