Jozef Lužinský

Poznanie pravdy a zmyslu života nám bolo dané!

"Ja som si vybral vás, nie vy mňa. A dal som vám za úlohu, aby ste išli a prinášali ovocie, ktoré je trvalé. Potom vám Otec dá všetko, o čo ho v mojom mene poprosíte.” - Ján 15:16.

30.5.2020 o 2:57 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  2x | Diskusia: 0 príspevkov
Jozef Lužinský

Mladosť v živote človeka z hľadidka Stvoriteľa je relatívna vec!

“Raduj sa, mladý muž, zo svojej mladosti a nech sa tvoje srdce teší, kým si mladý. Choď, kam ťa vedie tvoje srdce a tvoje oči. Ale pamätaj, že pravý Boh ťa za to všetko bude brať na zodpovednosť.” - Kazateľ 11:9.

29.5.2020 o 7:20 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  2x | Diskusia: 0 príspevkov
Jozef Lužinský

Pomazaní bratia Krista ako vojaci v celovesmírnej vojne!

"Nasaďte si aj prilbu záchrany a vezmite si meč ducha, čiže Božie slovo.” - Efezanom 6:17. Prvá a posledná celovesmírna vojna!

29.5.2020 o 2:03 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  3x | Diskusia: 0 príspevkov
Jozef Lužinský

Celý set je denno-denne pod útokmi Satana Diabla - bez výnimky!

“Vieme, že (my praví uctievatelia) pochádzame z Boha, ale celý svet je v moci toho zlého.” - 1. Jána 5:19.

28.5.2020 o 2:29 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  2x | Diskusia: 0 príspevkov
Jozef Lužinský

Koho predobrazom môže byť dnes Šalamún?

“Jehova sa rozhneval na Šalamúna, lebo sa jeho srdce odklonilo od Jehovu, Boha Izraela,ktorý sa mu dvakrát zjavil.” - 1. Kráľov 11:9.

27.5.2020 o 11:09 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  2x | Diskusia: 0 príspevkov
Jozef Lužinský

Každý veriaci si praje mať priazeň s Všemohúcim!

“A tak jej anjel povedal: Neboj sa, Mária, lebo máš Božiu priazeň’.” - Lukáš 1:30. Ako zistíme, že máme Božiu priazeň?

25.5.2020 o 5:29 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  3x | Diskusia: 0 príspevkov
Jozef Lužinský

Inšpirovaná rada apoštola Pavla znamená život!

"Neskúsený človek verí všetkému, čo počuje, ale rozvážny zvažuje svoje kroky.” - Príslovia 14:15 size="12px".

24.5.2020 o 12:05 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  4x | Diskusia: 0 príspevkov
Jozef Lužinský

Rešpekt ku starším ľuďom sa vyžaduje od pravých uctievateľov!

"Staršieho muža prísne nekarhaj, ale láskavo mu dohováraj ako otcovi. Mladším mužom dohováraj ako bratom.” - 1. Timotejovi 5:1.

24.5.2020 o 7:35 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  4x | Diskusia: 0 príspevkov
Jozef Lužinský

Všetci pomazaní bratia Krista na Zemi sú časťou Božieho duchovného chrámu!

"Teda sme Božími spolupracovníkmi a vy ste Božie pole, Božia stavba.” - 1. Korinťanom 3:9. Jehova Boh nám dal duchovný chrám na jeho uctievanie!

23.5.2020 o 6:12 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  3x | Diskusia: 0 príspevkov
Jozef Lužinský

Už Jób a ľudstvo pred ním mali nádej na vzkriesenie!

"Keby si ma tak skryl v hrobe, ukryl ma, kým neutíchne tvoj hnev, a určil chvíľu, keď si na mňa spomenieš.” - Jób 14:13.

22.5.2020 o 12:54 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  4x | Diskusia: 0 príspevkov
Jozef Lužinský

Jehova Boh vždy vedie svoj ľud bezpečne a usporiadane!

"Viedol ich bezpečne, preto sa ničoho nebáli, ale ich nepriateľov prikrylo more.” - Žalm 78:53. Jehova vedia svoj národ!

22.5.2020 o 3:17 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  3x | Diskusia: 0 príspevkov
Jozef Lužinský

Nestačí len poznať pravdu! Musíme ju aj milovať!

“Jehova, kto smie byť hosťom v tvojom stane? Kto smie prebývať na tvojom svätom vrchu? Ten, kto žije čestne,robí to, čo je správne,a hovorí pravdu vo svojom srdci.” - Žalm 15:1, 2.

21.5.2020 o 7:58 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  2x | Diskusia: 0 príspevkov
Jozef Lužinský

Slobodná vôľa je úžasný dar od Jehovu Boha!

"Jehova dobre vie, ako sme vytvorení, pamätá, že sme prach.” - Žalm 103:14 size="14px".  size="14px"Jehova vždy berie do úvahy túto skutočnosť!

19.5.2020 o 3:38 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  1x | Diskusia: 0 príspevkov
Jozef Lužinský

Záchrana prichádza v spojení s blízkym vzťahom s Jehovom!

“Ale ja budem vyhliadať Jehovu, budem trpezlivo čakať na Boha svojej záchrany. Môj Boh ma vypočuje.” - Micheáš 7:7.

18.5.2020 o 2:13 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  4x | Diskusia: 0 príspevkov
Jozef Lužinský

Zlá spoločnosť kazí dobré zvyky človeka!

"Nedajte sa oklamať. Zlá spoločnosť kazí dobré zvyky." - 1. Korinťanom 15:33. Nebezpečenstvo v tomto svete!

17.5.2020 o 1:50 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  4x | Diskusia: 0 príspevkov
Jozef Lužinský

Dokonalosť znamená osvojiť si myslenie Jehovu Boha!

"Ako vysoko je nebo nad zemou, tak moje cesty prevyšujú vaše cesty a moje myšlienky prevyšujú vaše myšlienky.” - Izaiáš 55:9.

16.5.2020 o 7:11 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  5x | Diskusia: 0 príspevkov
Jozef Lužinský

Dnešná dĺžka života je vo večnosti len chvíľkou!

“Ešte chvíľku a zlých už nebude, pozrieš sa na miesto, kde boli, a oni budú preč.” - Žalm 37:10. Úžasné!

16.5.2020 o 1:36 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  8x | Diskusia: 0 príspevkov
Jozef Lužinský

Budúcnosť patrí Jehovovi a jeho uctievateľom!

"Človek má v srdci mnoho plánov, ale stane sa to, čo si predsavzal Jehova.” - Príslovia 19:21. Plánujme v zhode s nekonečným Božím predsavzatím!

15.5.2020 o 9:59 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  5x | Diskusia: 0 príspevkov
Jozef Lužinský

Jehova Boh zavŕšuje svoje večné predsavzatie!

"Neboj sa, veď som s tebou. Neznepokojuj sa, veď som tvoj Boh. Posilním ťa a pomôžem ti. Budem ťa pevne držať svojou spravodlivou pravicou.’” - Izaiáš 41:10.

15.5.2020 o 7:08 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  4x | Diskusia: 0 príspevkov
Jozef Lužinský

Praví veriaci sa vždy nechávajú formovať Stvoriteľom!

"Už sa nedajte formovať týmto svetom, ale premieňajte sa pretváraním svojho zmýšľania, aby ste sa presvedčili, čo je Božia vôľa, čo je dobré, príjemné a dokonalé.” - Rimanom 12:2.

14.5.2020 o 7:54 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  5x | Diskusia: 0 príspevkov

Nasledujúce


Už ste čítali?