Jozef Lužinský

Žiaden človek neučí ako Kristus

V ľudskej spoločnosti sa preslávili mnohí ako výborní učitelia. Ale Ježišovi sanevyrovná nikto! Vzdelaní židovskí úradnici o ňom povedali:

8.5.2011 o 7:15 | Karma článku: 6,15 | Prečítané:  503x | Diskusia: 17 príspevkov
Jozef Lužinský

Dogmatické nezmysly

Pri jednej príležitosti Ježiš Kristus povedal slová, ktoré šokovali nevieriacich Židov.Kristov apoštol Ján ich pod inšpiráciou zaznamenal týmito slovami:

12.12.2010 o 5:40 | Karma článku: 5,90 | Prečítané:  684x | Diskusia: 70 príspevkov
Jozef Lužinský

Národ s 10 tisíc prorokmi

Všimnime si bližšie ako apoštol Pavol pod inšpiráciou opísal záver Kristovhovíťazného ´vojnového ťaženia´ (Ján 16:33) ako vodcu na tejto Zemi:

18.11.2010 o 9:00 | Karma článku: 6,34 | Prečítané:  562x | Diskusia: 12 príspevkov
Jozef Lužinský

Spoznaj Diablovu zákernosť

Jedna inšpirovaná rada od apoštola Petra, ktorú ako Kresťania musíme poslúchaťa mať neustále pred očami až do ´konca sveta´ je vyjadrená týmito slovami:

5.8.2010 o 13:02 | Karma článku: 7,82 | Prečítané:  738x | Diskusia: 28 príspevkov
Jozef Lužinský

On jednoducho existuje

Čo sa týka existencie Stvoriteľa, Všemohúceho Boha Jehovu a tiež Zvrchovanéhocelého vesmíru, posledná kniha Biblie, Zjavenie od apoštola Jána, píše:

22.7.2010 o 6:30 | Karma článku: 10,06 | Prečítané:  808x | Diskusia: 34 príspevkov
Jozef Lužinský

Koniec sveta

Koniec čoho? A kedy? Toto sú otázky, ktoré prirodzene vznikajú po prečítanísi týchto inšpirovaných biblických slov Ježiša Krista:

1.7.2010 o 5:25 | Karma článku: 8,52 | Prečítané:  747x | Diskusia: 31 príspevkov
Jozef Lužinský

Nevyliečiteľne náboženský

Už na samom začiatku vysvetľuje Božie Slovo podstatu človečenstva týmitoinšpirovanými slovami Božieho proroka Mojžiša:

14.6.2010 o 3:00 | Karma článku: 17,96 | Prečítané:  723x | Diskusia: 21 príspevkov
Jozef Lužinský

Priemerní ľudia

Jedno z najpovzbudivejších inšpirovaných prehlásení Božieho Syna, JežišaKrista svojim učeníkom na celom svete zaznamenal apoštol Ján takto:

5.6.2010 o 6:01 | Karma článku: 19,25 | Prečítané:  789x | Diskusia: 26 príspevkov
Jozef Lužinský

Povzbudivé slová

V dnešom modernom a technologicky vyspelom svete by nemalo byť ťažké ani pre odporcov pochopiť tieto inšpirované slová izraelského kráľa Dávida:

1.6.2010 o 3:50 | Karma článku: 7,11 | Prečítané:  1704x | Diskusia: 36 príspevkov
Jozef Lužinský

´Keby ste boli slepí´

Pri jednej príležitosti, keď Ježiš Kristus uzdravil slepca od narodenia,a ktorý v neho uveril, Boží Syn povedal tieto inšpirované slová:

24.5.2010 o 20:58 | Karma článku: 8,73 | Prečítané:  821x | Diskusia: 68 príspevkov
Jozef Lužinský

Diablova taktika

Jeden z mnohých spôsobov, ktoré Diabol používa na skúšanie ľudí i pravého Bohasamého je vysvetlený v knihe Jób, ktorú pod inšpiráciou napísal Mojžiš:

18.5.2010 o 6:25 | Karma článku: 17,28 | Prečítané:  822x | Diskusia: 27 príspevkov
Jozef Lužinský

Hádanka života

Čo sa týka vzniku všetkého života, či na nebi alebo na Zemi, kráľ Dávidtakto pod inšpiráciou napísal o svojom Bohu Jehovovi:

18.4.2010 o 1:47 | Karma článku: 18,09 | Prečítané:  892x | Diskusia: 123 príspevkov
Jozef Lužinský

Vesmírna hádanka

Preslávený staroveký izraelský kráľ Šalamún napísal pod inšpiráciou,medzi mnohými, tieto veľmi múdre slová aj pre dnešných vedcov:

15.4.2010 o 8:01 | Karma článku: 17,36 | Prečítané:  942x | Diskusia: 26 príspevkov
Jozef Lužinský

Uctievajú, čo nepoznajú

Najväčší muž, ktorý kedy žil na Zemi, pri jednej príležitosti povedalSamaritánke tieto nadčasové a povzbudivé inšpirované slová:

11.4.2010 o 8:27 | Karma článku: 18,00 | Prečítané:  932x | Diskusia: 50 príspevkov
Jozef Lužinský

´Oni mali peniaze´

Stvoriteľ vesmíru a všetkého života takto varoval Izrael, svoj ´vyvolený národ´,čo sa s nimi stane, keď porušia zmluvu, ktorú sa zaprisahali dodržiavať:

3.4.2010 o 5:34 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  1844x | Diskusia: 85 príspevkov
Jozef Lužinský

Učiteľka príroda

Keď Boží prorok Mojžiš písal knihu Jób v pustatine, medzi iným tamzaznamenal aj tieto Jóbove inšpirované a povzbudivé slová:

28.3.2010 o 4:40 | Karma článku: 16,71 | Prečítané:  931x | Diskusia: 70 príspevkov
Jozef Lužinský

O kvetoch

Aby Boží Syn, Ježiš Kristus zdôraznil starostlivosť, ktorú preukazujeStvoriteľ o ľudstvo, použil toto prirovnanie:

25.3.2010 o 3:12 | Karma článku: 21,91 | Prečítané:  2011x | Diskusia: 105 príspevkov
Jozef Lužinský

Poctivý advokát

Tým, čo mali byť horlivými zástancami Svätého Písma, bol apoštol PavolBožím duchom podnietený adresovať tieto inšpirujúce slová:

21.3.2010 o 4:21 | Karma článku: 16,40 | Prečítané:  1361x | Diskusia: 51 príspevkov
Jozef Lužinský

Relativita času

V prvom storočí, tesne pred ´armagedonom´ židovského systému vecí,apoštol Peter pod inšpiráciou napísal tieto slová o posmievačoch:

18.3.2010 o 3:51 | Karma článku: 13,84 | Prečítané:  1954x | Diskusia: 79 príspevkov
Jozef Lužinský

Poézia stvorenia

Staroveký izraelský kráľ Dávid bol schopný hudobník a skladateľ. Podinšpiráciou v knihe Žalmov píše poeticky o Stvoriteľovom diele:

13.3.2010 o 23:55 | Karma článku: 17,84 | Prečítané:  1410x | Diskusia: 40 príspevkov

Nasledujúce


Už ste čítali?