Podľa Ježiša Krista sa skončilo zvestovanie svedkov Jehovových!

"Preto choďte a robte učeníkov z ľudí všetkých národov, krstite ich v mene Otca a Syna a svätého ducha.” - Matúš 28:18.

2.1.2021 o 4:41 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  8x | Diskusia: 0 príspevkov

Jehova Boh ako milujúci nebeský Otec vzdeláva svojich pozemských synov!

“Budem chváliť Jehovu, svojho radcu. Ešte aj v noci ma naprávajú myšlienky, ktoré sú hlboko v mojom vnútri.”- Žalm 16:7.

1.1.2021 o 8:09 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  4x | Diskusia: 0 príspevkov

Večný život na nebi i na Zemi podmienečný!

“A anjelov, ktorí nezostali vo svojom pôvodnom postavení, ale opustili príbytok, ktorý im bol určený, drží vo večných putách v hustej tme, až kým nad nimi nebude vykonaný rozsudok vo veľký deň.” - Júda 6.

1.1.2021 o 2:06 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  3x | Diskusia: 0 príspevkov

Odpadlíctvo je vzbura proti Zvrchovanému Bohu Jehovovi!

"A anjelov, ktorí nezostali vo svojom pôvodnom postavení, ale opustili príbytok, ktorý im bol určený, drží vo večných putách v hustej tme, až kým nad nimi nebude vykonaný rozsudok vo veľký deň.” - Júda 6.

31.12.2020 o 6:11 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  6x | Diskusia: 0 príspevkov

Koho predobrazom dnes je izraelský sudca Jefta a jeho dcéra?

“Ach nie, dcéra moja! Hlboko si ma zarmútila, lebo práve teba musím poslať preč Dal som sľub Jehovovi a nemôžem ho zrušiť.“ - Sudcovia 11:35.

30.12.2020 o 9:37 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  10x | Diskusia: 0 príspevkov

Stále žijme a správajme sa podľa pravého zmyslu života!

"Všetko, čo robíš, zver do Jehovových rúk a tvoje plány sa vydaria.” - Príslovia 16:3. Najprv spoznaj zmysel života!

28.12.2020 o 0:39 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  9x | Diskusia: 0 príspevkov

Biblickou vierou človek zvíťazí nad všetkým zlom!

“Píšem vám, otcovia, lebo ste spoznali toho, ktorý je od počiatku. Píšem vám, mladí muži, lebo ste silní a Božie slovo zostáva vo vás a zvíťazili ste nad tým zlým.” - 1. Jána 2:14.

27.12.2020 o 11:37 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  5x | Diskusia: 0 príspevkov

Mojžiš je preobrazom pomazaných bratov Krista!

“(Spurní Izraeliti) ho (Mojžiša) rozčúlili a (on) vyriekol neuvážené slová.” - Žalm 106:33. Ježiš je Väčší Mojžis!

24.12.2020 o 12:05 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  8x | Diskusia: 0 príspevkov

Ku kresťanskej zrelosti od biblických základov si vyžaduje úsilie a odvahu!

"Preto keď už máme za sebou základné učenie o Kristovi, usilovne spejme k zrelosti a neklaďme opäť základy, ku ktorým patrí pokánie z mŕtvych skutkov, viera v Boha!” - Hebrejom 6:1.

24.12.2020 o 6:10 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  9x | Diskusia: 0 príspevkov

Kedy bude písaná pamätná kniha veľkého zástupu?

“Vtedy sa rozprávali tí, čo majú bázeň pred Jehovom, každý so svojím priateľom... a písala sa pred ním pamätná kniha o tých, ktorí majú bázeň pred Jehovom, a o tých, ktorí myslia na jeho meno.” - Malachiáš 3:16.

24.12.2020 o 1:27 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  5x | Diskusia: 0 príspevkov

Mojžiš je predobrazom pomazaného ostatku pred koncom!

"Jehova povedal Jozuovi...: 'Môj služobník Mojžiš je mŕtvy. A teraz ty a celý izraelský ľud prekročte Jordán'.“ - Jozue 1:1, 2.

21.12.2020 o 11:56 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  5x | Diskusia: 0 príspevkov

Väčšie veci čakajú na veriacich v blízkej budúcnosti!

"Na vlastné uši budeš počuť za sebou hlas: 'Toto je správna cesta. Choďte po nej'!“ - Izaiáš 30:21. Ako?

20.12.2020 o 1:10 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  6x | Diskusia: 0 príspevkov

Prvý chriech spôsobený prijatím malicherných predsudkov!

"Prestaňte súdiť podľa zdania, súďte spravodlivo.” - Ján 7:24. Predsudky je súdenie iných podľa zdania!

19.12.2020 o 8:11 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  4x | Diskusia: 0 príspevkov

Najdôležitejšie “dávanie” je v duchovnom zmysle!

"Vo všetkom som vám dal príklad, že máte usilovne pracovať a pomáhať slabým a pritom pamätať na slová Pána Ježiša: ‚Viac šťastia je v dávaní ako v prijímaní.’“ - Skutky 20:35.

18.12.2020 o 6:36 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  4x | Diskusia: 0 príspevkov

Modlime sa za získanie presnej biblickej pravdy!

“Pozdravuje vás Epafras, váš krajan. Tento otrok Krista Ježiša sa za vás neustále vrúcne modlí, aby ste si zachovávali zrelosť a boli pevne presvedčení o všetkom, čo súvisí s Božou vôľou.” - Kolosanom 4:12.

18.12.2020 o 2:47 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  7x | Diskusia: 0 príspevkov

Šťastie človeka záleží na živote v súlade s pravdou!

„Šťastní sú tí, ktorí si uvedomujú svoje duchovné potreby,*+ lebo im patrí nebeské Kráľovstvo.” - Matúš 5:3.

17.12.2020 o 3:44 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  4x | Diskusia: 0 príspevkov

Iba pokorní zdedia Zem! Iba pokorní pochopia pravdu!

“Nalomenú trstinu nedolomí a hasnúci knôt nezahasí.Bude verný a nastolí právo.” - Izaiáš 42:3. Pokora je poučeniaschopnosť!

16.12.2020 o 11:15 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  4x | Diskusia: 0 príspevkov

Ako apoštoli nechápali mnohé pravdy, tak je aj dnes!

“Keď sa zhromaždili, spýtali sa ho: ‘Pane, obnovíš už v tomto čase kráľovstvo v Izraeli’?“ - Skutky apoštolov 1:6.

15.12.2020 o 6:39 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  4x | Diskusia: 0 príspevkov

Čoho predobrazom bol pád múrov starovekého Jericha?

“Vďaka viere padli hradby Jericha, keď ľud pochodoval okolo nich sedem dní.” - Hebrejom 11:30. Jericho - mesačné mesto!

14.12.2020 o 21:25 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  10x | Diskusia: 0 príspevkov

Biblická prorocká pravda je hlbšia než si uvedomujú!

“Keď nájde drahocennú perlu, odíde, ihneď predá všetko, čo má, a kúpi ju.” - Matúš 13:46. Aj vlastný život!

14.12.2020 o 1:23 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  9x | Diskusia: 0 príspevkov

Nasledujúce Predchádzajúce


Už ste čítali?