Naša reč prezrádza aká osoba sme!

“Nech je vaša reč vždy ľúbezná.” - Kolosanom 4:6. Ak sa rozprávame s príbuznými, ktorí nie sú svedkami, dávajme si pozor!

13.10.2019 o 7:52 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  6x | Diskusia: 0 príspevkov

Praktická rada Krista pre svojich pomazaných bratov!

“Buďte obozretní ako hady, a pritom nevinní ako holubice.” - Matúš 10:16. Veľa utečencov pochádza z krajín, kde je naše dielo obmedzené!

13.10.2019 o 1:15 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  1x | Diskusia: 0 príspevkov

Krása vyniká v piesni, ale aj v pravde v Armagedone!

“Spievajte Jehovovi.” - Žalm 96:1. Mnohé piesne v novom spevníku Svedkov Jehovových sú napísané formou modlitby!

12.10.2019 o 4:58 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  1x | Diskusia: 0 príspevkov

Titul vlastníctva verných - nesmrteľnosť na nebi a večný život na Zemi!

“Nech vás nikto nepripraví o cenu.” - Kolosanom 2:18. Kresťania pomazaní duchom majú úžasnú vyhliadku!

11.10.2019 o 6:20 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  7x | Diskusia: 0 príspevkov

Pomazaní bratia Krista si uvedomujú zodpovednosť v živote!

“Som čistý od krvi všetkých ľudí.” - Skutky apoštolov 20:26.Apoštol Pavol sa pozeral na život tak ako náš Boh Jehova!

11.10.2019 o 1:06 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  4x | Diskusia: 0 príspevkov

Na rozdiel od Abraháma, Jehova doslova obetuje svojich 144 001 synov!

“Viem, že môj brat vstane pri vzkriesení v posledný deň.” - Ján 11:24. Koho predobrazom bol Abrahámov syn Izák?

9.10.2019 o 6:27 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  20x | Diskusia: 0 príspevkov

Zasvätiť život Jehovovi je zodpovednosť nie pre deti!

“Moje nohy takmer odbočili.” - Žalm 73:2. Čo ak tvoje dieťa začne nejaký čas po krste vyjadrovať pochybnosti o pravde? 

8.10.2019 o 5:32 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  3x | Diskusia: 0 príspevkov

Najosviežujúca povinnosť človeka je následovať Krista!

“Ja vás občerstvím.” - Matúš 11:28. Ježiš potom dodal: Vezmite na seba moje jarmo... Lebo moje jarmo je jemné a môj náklad je ľahký!

7.10.2019 o 2:31 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  4x | Diskusia: 0 príspevkov

Najväčšia forma dávania Jehovovi je oddať sa mu celým životom!

“Všetko je od teba a dali sme ti z tvojej vlastnej ruky.” - 1. Paralipomenon 29:14. Dávanie je jedným zo spôsobov, ako uctievame Jehovu!

6.10.2019 o 1:24 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  4x | Diskusia: 0 príspevkov

Daniel je predobrazom pomazaných synov Jehovu Boha!

“Ó, Daniel, ty veľmi žiadúci muž.” - Daniel 10:11. Trikrát je Boží prorok Daniel oslovaný anjelom ako veľmi žiadúci muž!

5.10.2019 o 2:30 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  4x | Diskusia: 0 príspevkov

Ježiš dal príkaz svojim pozbierať ostatok zo 144 000!

“Robte učeníkov z ľudí všetkých národov, krstite ich.” - Matúš 28:19. Hlavná časť semena už prišla. Chýbala druhotná - 144 000 jeho bratov!

3.10.2019 o 23:33 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  4x | Diskusia: 0 príspevkov

Skúšajme sa stále, či sme ešte v pravde!

“Zlí ľudia a podvodníci budú postupovať od zlého k horšiemu.” - 2. Timotejovi 3:13. Zlí ľudia pochádzajú z Diabla!

3.10.2019 o 10:10 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  3x | Diskusia: 0 príspevkov

Šťastní sú tí, ktorí slúžia oddane šťastnému Bohu Jehovovi!

“Šťastní sú tí, ktorí si uvedomujú svoje duchovné potreby, lebo im patrí nebeské kráľovstvo.” - Matúš 5:3. 

2.10.2019 o 7:03 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  1x | Diskusia: 0 príspevkov

Pohostinnosť je vlastnosť pokorných uctievateľov Jehovu Boha!

“Buďte k sebe navzájom pohostinní.” - 1. Petra 4:9. Apoštol Peter napísal slová dnešného denného textu členom zborov v Malej Ázii.

1.10.2019 o 6:59 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  3x | Diskusia: 0 príspevkov

Jehova dáva múdrosť svojim verným a trpezlivým synom!

“Ak niekomu z vás chýba múdrosť, nech stále žiada Boha, lebo dáva všetkým štedro a bez výčitiek.” - Jakub 1:5.

1.10.2019 o 0:58 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  3x | Diskusia: 0 príspevkov

Ohováranie je dôkaz slabej viery a lásky!

“Neohováral svojím jazykom.” - Žalm 15:3. Ohováranie bratov a sestry za akýkoľvek dôvod oslabuje vieru a lásku!

30.9.2019 o 5:20 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  2x | Diskusia: 0 príspevkov

Výraz hlupáci je priliehavé slovo na nevercov!

“Kedykoľvek dávaš Bohu slávnostný sľub, neváhaj ho splniť, lebo niet žiadneho potešenia z hlupákov. Čokoľvek slávnostne sľúbiš, to aj splň.” - Kazateľ 5:4.

29.9.2019 o 1:48 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  4x | Diskusia: 0 príspevkov

Jehovova dynamická sila povzbudzuje horlivých uctievateľov!

“Za to, že sa ľud dobrovoľne ponúkol, žehnajte Jehovu.” - Sudcovia 5:2. Každý by si mal položiť otázku:

28.9.2019 o 4:12 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  1x | Diskusia: 0 príspevkov

Ježiš vysvetľoval hlboké pravdy jednoducho!

“Používajte reč, ktorá je ľahko zrozumiteľná.” - 1. Korinťanom 14:9. Ako dokonalý muž malschopnosti praktického vyučovania!

27.9.2019 o 1:11 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  2x | Diskusia: 0 príspevkov

Veľké je nebezpečenstvo podľahnutia talkom života!

“Dávajte si pozor na seba, aby vaše srdce nebolo nikdy preťažené prejedaním a prílišným pitím a úzkostlivými životnými starosťami.” - Lukáš 21:34. 

27.9.2019 o 0:09 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  2x | Diskusia: 0 príspevkov

Nasledujúce


Už ste čítali?