Jehova Boh vzdeláva duchovných synov!

“Určite vám dám dobré poučenie.” - Príslovia 4:2. Ježišovou prvoradou úlohou bolo zvestovať dobré posolstvo o Kráľovstve!

11.12.2018 o 4:11 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  4x | Diskusia: 0 príspevkov

Pokora a odvaha je cestou vzdelávania!

“Ďalej sa navzájom znášajte a ochotne si vzájomne odpúšťajte. “ - Kolosanom 3:13. Ale ako sa to v živote má robiť?

10.12.2018 o 21:44 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  7x | Diskusia: 0 príspevkov

Je najvyšší čas byť duchovne bdelí!

“V takej dobe, ako je táto, spíte a odpočívate!” - Marúš 14:41. Ak máme zostať duchovne bdelí, nestačí mať len dobré úmysly!

9.12.2018 o 23:08 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  7x | Diskusia: 0 príspevkov

Nad akými hlbokými pravdami pomazaní rozjímajú!

“Spoločne nás vzkriesil a spoločne nás posadil v nebeských miestach v spojení s Kristom Ježišom.” - Efezanom 2:6.

8.12.2018 o 23:44 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  7x | Diskusia: 0 príspevkov

Nie všetci sa dnes podriaďujú kresťanskému vzdelávaniu!

“Tak ako je mnoho ‘bohov’… pre nás je skutočne jeden Boh.” - 1. Korinťanom 8:5, 6. Kresťanský zbor v prvom storočí tvorili Židia, Gréci, Rimania a ľudia ďalších národností!

8.12.2018 o 0:40 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  8x | Diskusia: 0 príspevkov

Láska k peniazom je koreňom zla!

“Nech je váš spôsob života bez lásky k peniazom.” - Hebrejom 13:5. Prečo je láska k peniazom koreňom zla pre uctievateľov Boha?

7.12.2018 o 0:17 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  9x | Diskusia: 0 príspevkov

Aké prostredie formuje tvoju osobnosť?

“Hľa, ste v mojej ruke ako hlina v ruke hrnčiara.” - Jeremiáš 18:6. Keď židovskí vyhnanci prišli do Babylona, mesto bolo plné modiel a ľudia uctievali zlých duchov!

6.12.2018 o 5:27 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  9x | Diskusia: 0 príspevkov

Návod Jehovu Boha k večnému životu!

“Celé Písmo je inšpirované Bohom a je užitočné.” - 2. Timotejovi 3:16. Niektoré časti Biblie boli pôvodne určené konkrétnemu človeku alebo skupine.

5.12.2018 o 15:44 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  11x | Diskusia: 0 príspevkov

Duchovná bdelosť pozoruje Jehovovu vôľu!

“Ďalej pozorujte, aká je Jehovova vôľa.” - Efezanom 5:17. Ale čo to asi znamená pre iné ovce veľkého zástupu?

3.12.2018 o 23:53 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  11x | Diskusia: 0 príspevkov

Väčšina vlád ochraňuje občianske práva!

“Odvolávam sa na cézara!” - Skutky 25:11. Ľudské vlády prejavujú nepriateľský postoj voči Božiemu Kráľovstvu, ktoré vládne od roku 1914!

2.12.2018 o 23:03 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  8x | Diskusia: 0 príspevkov

Len pokorní ľudia sú vzdelávateľní!

“Preto choďte a robte učeníkov z ľudí všetkých národov, krstite ich v mene Otca a Syna a svätého ducha a učte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal! “ - Matúš 28:19, 20.

2.12.2018 o 5:42 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  8x | Diskusia: 0 príspevkov

Vo vojne proti zlu musíme vytrvať do konca!

“Postavte sa však proti nemu pevní vo viere, lebo viete, že tie isté utrpenia znáša celé spoločenstvo vašich bratov na svete.” - 1. Petra 5:9.

1.12.2018 o 21:58 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  8x | Diskusia: 0 príspevkov

Ignorovaná rozumnosť pravých Kresťanov!

“Nech sa vaša rozumnosť stane známou všetkým ľuďom. Pán je blízko.” - Filipanom 4:5. Vždy, keď máme problém, čo robiť?

30.11.2018 o 22:18 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  7x | Diskusia: 0 príspevkov

Uistime sa o všetkom pred rozhodnutiami!

“Pravý Boh pocítil ľútosť nad nešťastím, o ktorom hovoril, že im ho spôsobí; a nespôsobil ho.” - Jonáš 3:10.

29.11.2018 o 7:45 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  8x | Diskusia: 0 príspevkov

Len človek stvorený na obraz Boží!

“Urobil si [človeka] o málo menšieho, ako sú tí božskí, a potom si ho korunoval slávou a nádherou.” - Žalm 8:5.

28.11.2018 o 4:42 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  9x | Diskusia: 0 príspevkov

Zodpovednosť pastierov Božieho národa!

“Napíše si do knihy odpis tohto zákona... aby dodržiaval všetky [jeho] slová.” - 5. Mojžišova 17:18, 19.

26.11.2018 o 21:33 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  10x | Diskusia: 0 príspevkov

Zázračný dar pozemským synom od Stvoriteľa!

“Zem dal ľudským synom.” - Žalm 115:16. Jehovovým pôvodným predsavzatím bolo, aby ľudia žili na zemi večne. (1. Mojž. 1:28;Žalm 37:29) 

26.11.2018 o 0:10 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  11x | Diskusia: 0 príspevkov

Úžasná zodpovednosť Pomazaných Kresťanov!

“Sotva som počul tie slová... stále som sa postil a modlil pred Bohom nebies.” - Nehemiáš 1:4. Z Nehemiášovho príkladu sa učíme aj dnes!

24.11.2018 o 7:55 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  10x | Diskusia: 0 príspevkov

Nebeský Otec vzdeláva svoju rodinu!

“Ja, Jehova, som... Ten, čo ťa vyučuje na tvoj úžitok, Ten, kto ťa nechal kráčať po ceste, po ktorej máš chodiť.” - Izaiáš 48:17.

23.11.2018 o 5:07 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  12x | Diskusia: 0 príspevkov

Úžasná sila Božieho ducha na jeho veriacich!

“Boží pokoj, ktorý prevyšuje každé myslenie, bude strážiť vaše srdce a vaše myšlienkové sily prostredníctvom Krista Ježiša.” - Filipanom 4:7.

22.11.2018 o 21:03 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  9x | Diskusia: 0 príspevkov

Nasledujúce


Už ste čítali?