Pravá viera svedčí o pravej nádeji!

“Dostali svedectvo prostredníctvom svojej viery.” - Hebrejom 11:39. Kto všetci dostali svedectvo cez vieru?

16.6.2018 o 3:25 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  6x | Diskusia: 0 príspevkov

Vnímaví ľudia používajú aj myseľ, predstavivosť!

“Božie neviditeľné vlastnosti vidno zreteľne... Možno ich vnímať z vytvorených vecí.” - Rimanom 1:20. Ale čo znamená vnímať?

15.6.2018 o 3:55 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  10x | Diskusia: 0 príspevkov

Diskriminácia - problém už v prvom storočí!

“Grécky hovoriaci Židia začali reptať proti hebrejsky hovoriacim Židom.” - Skutky 6:1. V prvom storočí, keď stále viac ľudí prijímalo kresťanstvo, sa diskriminácia dostala aj do zboru!

14.6.2018 o 6:09 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  6x | Diskusia: 0 príspevkov

Ako hriech premáha robenie dobra!

“Keď chcem konať to, čo je správne, je u mňa zlé.” - Rimanom 7:21. Pavol mal úplnú dôveru, že svoj vnútorný boj vyhrá!

13.6.2018 o 11:04 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  9x | Diskusia: 0 príspevkov

Nespočetné sú spôsoby záchrany Jehovu Boha!

“Jehovova ruka sa neskrátila tak, že nemôže zachrániť.” - Izaiáš 59:1. Krátko po tom, ako boli Izraeliti zázračne oslobodení z egyptského otroctva, ich napadli Amalekiti!

11.6.2018 o 18:05 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  9x | Diskusia: 0 príspevkov

Proroctvá Všemohúceho sa vždy splnia!

“Z maličkého sa stane tisíc a z malého mocný národ.” - Izaiáš 60:22). Uvedené prorocké slová sa spĺňajú v týchto posledných dňoch!

11.6.2018 o 2:06 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  7x | Diskusia: 0 príspevkov

Poslušnosť je podmienkou večného života!

“Sára poslúchala Abraháma a nazývala ho ‘pánom’. A vy ste sa stali jej deťmi.” - 1. Petra 3:6. Aká bola situácia v dňoch patriarchov?

10.6.2018 o 0:54 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  193x | Diskusia: 0 príspevkov

Nie je modlitba Jako modlitba!

“Približujme sa s voľnosťou reči k trónu nezaslúženej láskavosti.” - Hebrejom 4:16. Ako Jehova prejavuje nezaslúženú láskavosť!

9.6.2018 o 1:00 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  7x | Diskusia: 0 príspevkov

Kto skutočne rozpozná čas konca?

"Stále pozorujte a bdejte, lebo neviete, kedy nastane ustanovený čas.” - Marek 13:33 size="12px". My Jehovovi svedkovia berieme Ježišovo varovanie vážne

8.6.2018 o 4:09 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  7x | Diskusia: 0 príspevkov

Jehova stále hľadá verných ľudí!

“Našiel som Dávida, syna Izaiho, muža príjemného môjmu srdcu.” - Skutky 13:22). Jehova miloval Dávida!

8.6.2018 o 0:34 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  7x | Diskusia: 0 príspevkov

Najvyššie vzdelanie patrí pokorným ľuďom!

“Kto sa pokorí ako toto malé dieťa, je najväčším v nebeskom kráľovstve.” - Matúš 18:4. Malé deti sa väčšinou rady učia a sú pokorné. (Mat. 18:1–3)

6.6.2018 o 7:39 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  9x | Diskusia: 0 príspevkov

Disciplína je v podstate vzdelávanie!

“Koho Jehova miluje, toho kázni; áno, bičuje každého, koho prijíma za syna.” - Hebrejom 12:6. Možno si už počul, ako niekto povedal:

5.6.2018 o 2:52 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  8x | Diskusia: 0 príspevkov

Zákony života pre celé ľudstvo!

“Schopnosť chcieť je u mňa, ale schopnosť vykonať to, čo je znamenité, tá nie je.” - Rimanom 7:18. Aké zmeny sú potrebné?

4.6.2018 o 0:46 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  11x | Diskusia: 0 príspevkov

Ježišovo vzdelávanie je dokonalé!

“Muž oddaný hnevu roznecuje spor a každý, kto má sklon k zúrivému hnevu, má mnoho priestupkov.” - Príslovia 29:22.

3.6.2018 o 0:11 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  10x | Diskusia: 0 príspevkov

Vzdelávanie žiakov pre Krista!

“Robte učeníkov z ľudí všetkých národov.” - Matúš 28:19. Ježiš opísal, aký rozsah bude mať toto dielo!

1.6.2018 o 21:09 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  10x | Diskusia: 0 príspevkov

Riaďme svoj život podľa Písma!

“Kto má uši, nech počúva, čo hovorí duch zborom.” - Zjavenie 2:7. Ježiš vedie kresťanský zbor prostredníctvom svätého ducha!

1.6.2018 o 7:09 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  10x | Diskusia: 0 príspevkov

Konať Božiu vôľu vyžaduje obetavosť!

“Toho obetujem ako zápalnú obeť.” - Sudcovia 11:31. Jefta nemal okrem dcéry žiadne iné dieťa a vedel, že nebude mať dediča a pokračovateľa rodu. (Sud. 11:34)

31.5.2018 o 7:15 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  11x | Diskusia: 0 príspevkov

Učme ľuďí spoznávať Jehovu a Ježiša!

"Jehošafat konal to, čo bolo správne v Jehovových očiach.! - 2. Paralipomenon 20:32. Jehošafat podobne ako jeho otec Asa povzbudzoval ľud!

29.5.2018 o 9:14 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  9x | Diskusia: 0 príspevkov

Ako a komu preukázať česť?

“Nech sú starší, ktorí predsedajú znamenitým spôsobom, považovaní za hodných dvojnásobnej cti.” - 1. Timotejovi 5:17.

28.5.2018 o 1:33 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  6x | Diskusia: 0 príspevkov

Nasledujme pokiny dozorcov!

“Kristus dal niektorých za apoštolov.” - Efezanom 4:11. Akú autoritu v skutočnosti mali členovia vedúceho zboru?

27.5.2018 o 0:12 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  7x | Diskusia: 0 príspevkov

Nasledujúce


Už ste čítali?