Trpezlivo čakajme na začiatok konca, lebo príde nečakane!

“Lebo videnie sa splní v určenom čase, náhli sa k svojmu koncu a nesklame. Aj keby sa zdržalo, čakaj naň! Lebo sa určite splní, neoneskorí sa!” - Habakuk 2:3.

20.2.2020 o 7:15 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  3x | Diskusia: 0 príspevkov

Súperenie v Božej organizácii je nanajvýš škodlivé!

“Nech každý skúma svoje skutky. Potom bude mať radosť z vlastných úspechov, a nie z toho, že sa s niekým porovnáva.” - Galaťanom 6:4.

16.2.2020 o 22:37 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  4x | Diskusia: 0 príspevkov

Najjednoduchšia škola na získanie životnej múdrosti!

“Múdrosť je to najdôležitejšie, čo môžeš mať, preto sa o ňu usiluj. A so všetkým, čo získavaš, nezabúdaj získavať porozumenie.” - Príslovia 4:7.  

15.2.2020 o 11:12 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  2x | Diskusia: 0 príspevkov

Šťastní sú tí, ktorí majú čisté srdce, lebo uvidia Boha!

“Šťastní sú tí, ktorí majú čisté srdce, lebo uvidia Boha.” - Matúš 5:8. Človek, ktorý má čisté srdce, je vnútorne čistý.  

15.2.2020 o 4:07 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  3x | Diskusia: 0 príspevkov

Najničivejší vynález v histórii vesmíru - lož!

“Toto robte: Hovorte jeden druhému pravdu a vo svojich bránach vynášajte rozsudky, ktoré sú v súlade s pravdou a prinášajú pokoj.” - Zechariáš 8:16.

14.2.2020 o 20:18 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  6x | Diskusia: 0 príspevkov

Pociťovať úzkosť je ľudské a hľadáme pomoc u nášho Boha!

“Upokojil som sa a utíšil svoju dušuako malé dieťa v náručí svojej matky, som spokojný ako to dieťa.” -Žalm 131:2.

14.2.2020 o 11:11 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  4x | Diskusia: 0 príspevkov

Nebeský Otec, Jehova Boh, vzdeláva svojich uctievateľov!

“Uč ma, Jehova, o svojich cestách a budem žiť podľa tvojej pravdy. Pomôž mi, aby som sa celým srdcom bál (rešpektoval) tvojho mena.” - Žalm 86:11.

13.2.2020 o 8:49 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  3x | Diskusia: 0 príspevkov

Absolútna zmena života pomazaných bratov Krista!

“Kristus zomrel za všetkých, aby tí, čo žijú, už nežili pre seba, ale pre toho, ktorý za nich zomrel a bol vzkriesený.” - 2. Korinťanom 5:15.

13.2.2020 o 4:37 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  3x | Diskusia: 0 príspevkov

Napriek všetkým nepriateľom budeme verní Jehovovi Bohu!

“Ale ja budem napriek tomu jasať v Jehovovi, budem sa radovať v Bohu svojej záchrany.” - Habakuk 3:18.

11.2.2020 o 10:00 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  4x | Diskusia: 0 príspevkov

Ako sa prajavuje múdrosť v každodennom živote?

“Rozvážny človek vidí nebezpečenstvo a skryje sa, ale neskúsení idú ďalej a doplatia na to.” - Príslovia 22:3.

8.2.2020 o 23:34 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  5x | Diskusia: 0 príspevkov

Biblia plná prorockých vzdelávacich obrazov!

“Povedal som jej: ‘Zostaneš pri mne dlhý čas. Nebudeš sa dopúšťať prostitúcie a nebudeš mať styk s iným mužom ani ja nebudem mať styk s tebou’.“ - Ozeáš 3:3.

7.2.2020 o 4:50 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  6x | Diskusia: 0 príspevkov

Nech si preštudujú informáciu o modlárstve!

“Tí, ktorí bežia za inými bohmi, si pridávajú bolesti. Ja im nikdy neprinesiem krv ako tekutú obeť, ich mená ani nevypustím z úst.” - Žalm 16:4.

6.2.2020 o 22:15 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  6x | Diskusia: 0 príspevkov

Jehova používa prorokov na vdelávanie uctievateľov!

“Jehova, prosím, prijmi moje obete chvály a uč ma o svojich zákonoch.” - Žalm 119:108. Na vzdelávanie svojich uctievateľov Jehova vždy používal svojich prorokov!

6.2.2020 o 4:14 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  7x | Diskusia: 0 príspevkov

Máme dokonalý príklad Ježiša Krista a jeho bratov!

“Povedal som vám to, aby ste prostredníctvom mňa mali pokoj. Vo svete budete mať súženie, ale buďte odvážni, ja som zvíťazil nad svetom!“ - Ján 16:33.

5.2.2020 o 7:22 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  8x | Diskusia: 0 príspevkov

Verní uctievatelia Jehovu Boha sa neboja smrti!

“Jehova je na mojej strane, nebudem sa báť.Čo mi môže urobiť človek?” -Žalm 118:6. Uctievatelia Jehovu Boha sa neboja nikoho!

4.2.2020 o 18:16 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  7x | Diskusia: 0 príspevkov

Strážime si pravdu ako veľmi cenný poklad?

“To sú len okraje jeho ciest, o jeho moci počujeme len tichý šepot!” - Jób 26:14. Jób ako symbolická dráma!

3.2.2020 o 10:13 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  9x | Diskusia: 0 príspevkov

Všetko je dobré, čo sa dobre skončí!

“Všetko dobré, čo dostávame, a každý dokonalý dar prichádza zhora, od Otca nebeských svetiel.” - Jakub 1:17.

3.2.2020 o 8:49 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  8x | Diskusia: 0 príspevkov

Len v podriadení Jehovovi Bohu je skutočný zmysel života!

“Všetko, čo robíš, zver do Jehovových rúk a tvoje plány sa vydaria.” - Príslovia 16:3. Aký význam má tvoj život?

3.2.2020 o 4:43 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  6x | Diskusia: 0 príspevkov

Nśledujme Krista a dokončme verne našu prácu!

“Ty však za každých okolností uvažuj triezvo, znášaj ťažkosti, konaj dielo evanjelistu, dôsledne konaj svoju službu.” - 2. Timotejovi 4:5.

2.2.2020 o 5:46 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  6x | Diskusia: 0 príspevkov

Skutočná sloboda dostupná verným už aj dnes!

“Kto sa však zahľadí do dokonalého zákona, ktorý vedie k slobode, a kto sa ho drží... bude šťastný v tom, čo robí.” - Jakub 1:25.

31.1.2020 o 21:00 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  6x | Diskusia: 0 príspevkov

Nasledujúce


Už ste čítali?