Zmysel života je oslavovať Jehovovo meno!

“Nech chvália tvoje meno.” - Žalm 99:3. Mnohí veriaci sa domnievajú, že Boha budú chváliť, až keď zomrú a pôjdu do neba.

12.12.2017 o 0:02 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  2x | Diskusia: 0 príspevkov

Ježiš - presným znázornením Jehovu Boha!

“Ježišovi vyhŕkli slzy.” - Ján 11:35. Ježiša sa hlboko dotýkala bolesť druhých. Keď videl, ako ľudia trúchlia nad smrťou jeho priateľa Lazara, zastonal a znepokojil sa!

11.12.2017 o 22:22 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  2x | Diskusia: 0 príspevkov

Komu bol oznámený čas konca?

“Pane, obnovíš v tomto čase kráľovstvo Izraelu?” - Skutky 1:6. Túto otázku položili apoštoli Ježišovi Kristovi pri jeho odchode do neba.

9.12.2017 o 21:38 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  10x | Diskusia: 0 príspevkov

Prvý Ježišov Zázrak na Zemi!

“Nemajú víno.” - Ján 2:3. Na svadobnej hostine v Káne Galilejskej vykonal Ježiš Kristus svoj prvý zázrak!

9.12.2017 o 5:46 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  7x | Diskusia: 0 príspevkov

Mojžiš je príkladom pre pomazaných!

"Mojžiš považoval Kristovo pohanenie za väčšie bohatstvo ako egyptské poklady, lebo uprene hľadel v ústrety vyplateniu odmeny.” - Hebrejom 11:26.

8.12.2017 o 1:53 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  3x | Diskusia: 0 príspevkov

Nedajme sa oklamať Satanom Diablom!

"Postavte sa proti Satanovi Diablovi pevní vo viere.” - 1. Petra 5:9. Satan vedie vojnu s pomazanými, ktorí sú ešte na zemi, a s „inými ovcami“. (Ján 10:16) 

6.12.2017 o 6:35 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  2x | Diskusia: 0 príspevkov

Miesto ženy v teokracii

"Takisto sa predtým zdobili sväté ženy dúfajúce v Boha a podriaďovali sa svojim manželom.” - 1. Petra 3:5. Počas rodinného uctievania sa sústreďujeme na duchovné veci 

4.12.2017 o 5:45 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  6x | Diskusia: 0 príspevkov

Dôležitosť trpezlivého očakávania konca sveta!

“Šťastní sú všetci, ktorí ho stále očakávajú.” - Izaiáš 30:18. Jehova nie vždy odpovedá na naše modlitby okamžite, lebo vie, koľko dokážeme zniesť. (Žalm 103:14)

3.12.2017 o 23:21 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  11x | Diskusia: 0 príspevkov

Neporušujme náš sľub JežišoviKristovi!

"Prisahal na to, čo je preňho zlé, a predsa to nemení.” - Žalm 15:4. Saul chcel, aby sa namiesto Dávida stal kráľom Jonatán. (1. Sam. 20:31)

3.12.2017 o 9:01 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  9x | Diskusia: 0 príspevkov

Ježiš sľúbil, že svojch bratov neopustí!

“Ja ťa neopustím.” - 2. Kráľov 2:2. Takmer pred 3 000 rokmi ponúkol prorok Eliáš mladému Elizeovi, aby sa stal jeho služobníkom!

3.12.2017 o 5:15 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  7x | Diskusia: 0 príspevkov

Ježiš zostúpil z najvyššieho miesta vo vesmíre!

"Nezostúpil som... konať svoju vôľu, ale vôľu toho, ktorý ma poslal.” - Ján 6:38. Predstav si, že ti priateľ daruje auto.

2.12.2017 o 2:02 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  9x | Diskusia: 0 príspevkov

Staň sa Jehovovým priateľom navždy!

“Dôverný vzťah k Jehovovi patrí tým, ktorí sa ho boja.” - Žalm 25:14. Abrahám je v Biblii nazvaný ako Boží priateľ. (Iz. 41:8;Jak. 2:23) 

1.12.2017 o 20:04 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  12x | Diskusia: 0 príspevkov

Ježiš spomína na začiatky vesmíru!

“Celý čas som sa pred ním radovala.” - Príslovia 8:30. Ježiš Kristus ako Michael na nebi s radosťou pracoval po boku svojho Otca!

30.11.2017 o 21:50 | Karma článku: 10,01 | Prečítané:  8094x | Diskusia: 1 príspevok

Budúcnosť pre pomazaných ako Kristová!

“Budeme ako on, lebo ho uvidíme takého, aký je.” - 1. Jána 3:2. Myslíš si, že si v službe zvlášť horlivý? Nadšene študuješ Božie Slovo a rád skúmaš aj 'hlboké Božie veci'? (1. Kor. 2:10)

27.11.2017 o 21:13 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  15x | Diskusia: 0 príspevkov

Kristova láska nás podnecuje!

“Podnecuje nás láska, ktorú má Kristus.” - 2. Korintským 5:14. Pavol vedel, že ak pochopíme, akú výnimočnú lásku nám Ježiš prejavil, bude nás to podnecovať, aby sme žili pre Ježiša

26.11.2017 o 22:35 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  9x | Diskusia: 0 príspevkov

Nevzdelaní uveria všetkému!

“Ak je niekto neskúsený, uverí každému slovu, ale bystrý uvažuje o svojich krokoch.” - Príslovia 14:15. Je smutné, že v tomto chamtivom svete sa mnohí ľudia chcú obohatiť na úkor chorých

26.11.2017 o 7:24 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  14x | Diskusia: 0 príspevkov

Použijme dobré slovo v pravý čas!

"Aké dobré je slovo v pravý čas!” - Príslovia 15:23. Naše slová môžu byť presne tým, čo náš poslucháč potrebuje počuť

26.11.2017 o 1:04 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  11x | Diskusia: 0 príspevkov

Iné ovce sa pridávajú k pomazaným bratom Krista!

“Desať mužov zo všetkých jazykov národov... [povie]: „My pôjdeme s vami.“ - Zechariáš 8:23.Jehova nevyžaduje, aby sa tí, ktorí chcú spoznať jeho osobnosť a predsavzatie, učili nejaký konkrétny jazyk. (Zjav.…

25.11.2017 o 22:17 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  7x | Diskusia: 0 príspevkov

Veriaci - celosvetová rodina Jehovu Boha!

"Robme dobro všetkým, najmä však tým, čo sú nám príbuzní vo viere.” - Galaťanom 6:10. Na celej zemi žijú milióny ľudí, ktorí uctievajú Jehovu a vydávajú svedectvo o jeho mene a predsavzatí. 

25.11.2017 o 3:41 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  9x | Diskusia: 0 príspevkov

Jehova vždy vysvetľuje svoje zákony!

“Daj mi porozumieť, aby som zachovával tvoj zákon a aby som ho dodržiaval celým srdcom.” - Žalm 119:34. Vždy, keď sa to dá, vysvetli svojmu dieťaťu, prečo si stanovil nejaké pravidlo alebo urobil určité rozhodnutie…

23.11.2017 o 15:31 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  9x | Diskusia: 0 príspevkov

Nasledujúce


Už ste čítali?