Spoznajme rozdiel medzi obetavou a pokryteckou láskou!

“Vaša láska nech je bez pokrytectva.” - Rimanom 12:9. V záhrade Eden Satan predstieral, že chce pre Evu to najlepšie!

15.12.2019 o 0:26 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  1x | Diskusia: 0 príspevkov

Len viera postavená na presnom poznaní pravdy zachráni!

“Budujte sa v svojej najsvätejšej viere a modlite sa so svätým duchom.” - Júda 20. Pravá viera je postavená na presnom poznaní pravdy!

14.12.2019 o 8:54 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  3x | Diskusia: 0 príspevkov

Ako Boží anjeli pomáhajú pomazaným bratom Krista!

“Či to nie sú všetko duchovia pre verejnú službu, vyslaní, aby slúžili tým, ktorí majú zdediť záchranu?” - Hebrejom 1:14.

14.12.2019 o 3:17 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  4x | Diskusia: 0 príspevkov

Na čo slúžili utečenecké mestá v starovekom Izraeli!

“Ten, kto zabil, utečie do jedného z týchto miest, postaví sa pri vchode do mestskej brány a predloží svoj prípad starším toho mesta.” - Jozue 20:4.

13.12.2019 o 10:03 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  5x | Diskusia: 0 príspevkov

Len jedna uniforma pre pravdivých uctievateľov Jehovu Boha!

“Ale okrem toho všetkého si oblečte lásku, lebo je putom, ktoré dokonale spája ľudí.” - Kolosanom 3:14.

13.12.2019 o 1:05 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  4x | Diskusia: 0 príspevkov

Veľká zodpovednosť sa očakáva od vedúcich v Zbore!

“Nedbáte na závažnejšie veci Zákona, totiž na právo a milosrdenstvo.” - Matúš 23:23. Od koho sa očakáva taká zodpovednosť?

12.12.2019 o 21:13 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  1x | Diskusia: 0 príspevkov

Ako premôcť starobu a smrť cez pravú vieru!

“Ak naozaj niet vzkriesenia mŕtvych, ani Kristus nebol vzkriesený.” - 1. Korinťanom 15:13. Aké sú základné náuky tvojej viery? 

10.12.2019 o 7:51 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  4x | Diskusia: 0 príspevkov

Vzdelávajme sa ohľadne kontroly našich emócií!

“Zbav sa hnevu a zlosti,nerozhorčuj sa, lebo začneš konať zlo.” -Žalm 37:8. Dnes je unikátna príležitosť pestovať miernosť!

10.12.2019 o 4:32 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  2x | Diskusia: 0 príspevkov

Význam kresťanského krstu pre pomazaných a iných oviec!

“To je predobraz krstu, ktorý vás teraz zachraňuje (nie tak, že odstraňuje telesnú špinu, ale tak, že ním prosíte Boha o dobré svedomie) vďaka vzkrieseniu Ježiša Krista.” - 1. Petra 3:21.

9.12.2019 o 6:41 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  1x | Diskusia: 0 príspevkov

Pomazaní bratia obetujú svoje dokonalé životy!

“Sami nás naliehavo prosili, aby sme im umožnili prejaviť štedrosť a tak sa podieľať na službe svätým.” - 2. Korinťanom 8:4.

9.12.2019 o 1:12 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  1x | Diskusia: 0 príspevkov

Jehova Boh, Všemohúci Stvoriteľ je Pokorná Osoba!

“Dávaš mi svoj štít záchrany, tvoja pravica mi je oporoou a tvoja pokora ma robí veľkým.” - Žalm 18:35.

7.12.2019 o 4:28 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  3x | Diskusia: 0 príspevkov

Jób je symbolická dráma pre iné ovce Ježiša Krista!

“Vtedy Jehova povedal Satanovi: ‘Všimol si si môjho služobníka Jóba? Na celej zemi nie je nikto ako on. Je to zásadový a čestný človek, ktorý sa bojí Boha a vyhýba sa zlému’!“ - Jób 1:8.

6.12.2019 o 21:45 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  1x | Diskusia: 0 príspevkov

Nech je Jehovova vôľa v našom živote na prvom mieste!

“Potom sa s nimi vrátil do Nazareta a ďalej ich poslúchal. Jeho matka si všetky tie slová starostlivo uchovávala v srdci.” - Lukáš 2:51.

6.12.2019 o 9:03 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  2x | Diskusia: 0 príspevkov

Význam Kresťanského krstu pre veriacich!

“To je predobraz krstu, ktorý vás teraz zachraňuje (nie tak, že odstraňuje telesnú špinu, ale tak, že ním prosíte Boha o dobré svedomie) vďaka vzkrieseniu Ježiša Krista.” - 1. Petra 3:21.

2.12.2019 o 22:21 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  3x | Diskusia: 0 príspevkov

Niet klopýtania pre milujúcich Jehovov zákon!

“Spravodlivý môže padnúť i sedemkrát, a určite vstane.” - Príslovia 24:16. Čo nám pomôže, aby sme sa nevzdali, keď urobíme chybu?

2.12.2019 o 3:26 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  2x | Diskusia: 0 príspevkov

Pohostinnosť je jedna z foriem ľudskej lásky!

“Buďte k sebe navzájom pohostinní bez hundrania.” - 1. Petra 4:9. V biblických časoch bolo bežné poskytnúť hosťom jedlo. 

1.12.2019 o 3:02 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  2x | Diskusia: 0 príspevkov

Jehova Boh neustále povzbudzuje nedokonalých ľudí!

“Nech zlý opustí svoju cestua hriešnik svoje myšlienky. Nech sa vráti k Jehovovi, ktorý sa nad ním zľutuje,k nášmu Bohu, lebo odpúšťa veľkoryso.“ - Izaiáš 55:7.

29.11.2019 o 22:11 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  5x | Diskusia: 0 príspevkov

Milovať Jehovu Boha znamená milovať jeho zákon!

“Hojný pokoj patrí tým, ktorí milujú tvoj zákon; a nejestvuje pre nich nijaký kameň potknutia.” - Žalm 119:165.

29.11.2019 o 0:40 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  5x | Diskusia: 0 príspevkov

Prenasledovanie pomazaných je skúškou pre ich vieru!

“Keď odišli, Jozefovi sa vo sne zjavil Jehovov anjel a povedal mu: „Vstaň, vezmi dieťa a jeho matku a uteč do Egypta.” - Matúš 2:13.

28.11.2019 o 8:52 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  6x | Diskusia: 0 príspevkov

Vzdelávanie je snaha získavania múdrosti a zrelosti v živote!

“Počúvaj, syn môj, poučovanie svojho otca a nezavrhuj rady svojej matky.” - Príslovia 1:8. Disciplína je podstatou vzdelania!

26.11.2019 o 7:39 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  4x | Diskusia: 0 príspevkov

Nasledujúce


Už ste čítali?