Získaj skutočný pokoj a vnútorný mier!

“Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nedávam vám ho tak, ako ho dáva svet. Nech sa vaše srdce neznepokojuje a nechveje strachom.” - Ján 14:27.

22.1.2021 o 21:34 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  4x | Diskusia: 0 príspevkov

Komu dáva dnes Jehova Boh svojho svätého ducha?

"Veď proroctvo nikdy nebolo vyslovené z vôle človeka, ale ľudia hovorili Božie slová pod vedením svätého ducha.” - 2. Petra 1:21.

19.1.2021 o 8:42 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  8x | Diskusia: 0 príspevkov

Môžeme mať Všemohúceho Stvoriteľa ako nášho Otca!

“Nebudete sa klaňať inému bohu,lebo Jehova je známy ako ten, ktorý vyžaduje výlučnú oddanosť. Je Bohom, ktorý vyžaduje výlučnú oddanosť.” - 2. Mojžišova 34:14.

19.1.2021 o 0:26 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  4x | Diskusia: 0 príspevkov

Manipulácia biblickej pravdy dnes nemá vôbec konca!

"Potom som uvidel veľký zástup, ktorý nemohol nikto spočítať, zo všetkých národov, kmeňov, rás a jazykov. Stáli pred trónom a pred Baránkom, oblečení do bieleho rúcha. V rukách mali palmové vetvy.” - Zjavenie 7…

18.1.2021 o 11:25 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  2x | Diskusia: 0 príspevkov

Odmena pre vernosť Jehovovi Bohu až do samého konca!

“Milujte Jehovu, všetci, ktorí ste mu oddaní!Jehova chráni verných,ale tvrdo odpláca tým, čo si počínajú pyšne.” - Žalm 31:23.

18.1.2021 o 8:00 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  4x | Diskusia: 0 príspevkov

Veľký zástup z iných oviec prežije Armagedon!

“Potom som uvidel veľký zástup, ktorý nemohol nikto spočítať, zo všetkých národov, kmeňov, rás a jazykov. Stáli pred trónom a pred Baránkom, oblečení do bieleho rúcha. V rukách mali palmové vetvy.” - Zjavenie 7:9.

17.1.2021 o 23:58 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  2x | Diskusia: 0 príspevkov

Večný život - kdekoľvek - je najväčšia odmena za poslušnosť!

"Jehovove nariadenia sú spravodlivé, napĺňajú srdce radosťou... kto ich dodržiava, získa veľkú odmenu.” - Žalm 19:8, 11.

16.1.2021 o 4:16 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  3x | Diskusia: 0 príspevkov

Krstom sme zasvätili náš život Stvoriteľovi, Bohu Jehovovi!

"Prebývam na vysokom a svätom mieste, ale aj s tými, čo sú zdrvení a skľúčení, aby som povzbudil skľúčených a vlial sily zdrveným.” - Izaiáš 57:15.  

15.1.2021 o 4:38 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  9x | Diskusia: 0 príspevkov

Ako mať naše oči zaostrené a byť svetlom sveta?

“Oko je lampou tela. Ak je teda tvoje oko zaostrené, celé tvoje telo bude jasné.” - Matúš 6:22. Presné poznanie pravdy zosilňuje vieru!

14.1.2021 o 1:45 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  4x | Diskusia: 0 príspevkov

Pravda sa pozná podľa skutkov aj presného poznania!

“Tak nech svieti vaše svetlo, aby ľudia videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je v nebesiach.” - Matúš 5:16.

12.1.2021 o 1:37 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  5x | Diskusia: 0 príspevkov

Čoraz viac je zrejmé, že Ježiš prichádza ako zlodej v noci!

"Buďte pevní, neochvejní a majte vždy mnoho práce v Pánovom diele. Veď viete, že vaša namáhavá práca pre Pána nie je zbytočná.” - 1. Korinťanom 15:58.

11.1.2021 o 1:45 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  6x | Diskusia: 0 príspevkov

Pre množenie nezákonnosti chladne láska mnohých ľudí!

"Pre ľudí každého druhu som sa stal všetkým a urobil som, čo sa len dalo, aby som zachránil aspoň niektorých.” - 1. Korinťanom 9:22.

10.1.2021 o 3:07 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  4x | Diskusia: 0 príspevkov

Pokrstení svedkovia musia vedieť ako uctievať Jehovu Boha!

"Peter a ostatní apoštoli odpovedali: 'Boha musíme poslúchať viac ako ľudí’.” - Skutky 5:29. Skúška je už blízko!

9.1.2021 o 8:39 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  7x | Diskusia: 0 príspevkov

Súcit a pochopenie slabostí ľudí je prekrásna vlastnosť!

"Pochopenie zmierňuje hnev a je od človeka pekné, keď prehliadne urážku.” - Príslovia 19:11. Súcit je krásna vlastnosť!

9.1.2021 o 6:30 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  5x | Diskusia: 0 príspevkov

Len jednú vec potrebujeme žiadať od Jehovu Boha!

"Nech sú ti príjemné moje slová a rozjímanie môjho srdca, Jehova, moja Skala a môj Vykupiteľ.” - Žalm 19:14.

8.1.2021 o 3:53 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  8x | Diskusia: 0 príspevkov

Čo by malo byť zmyslom života pozemského človeka?

"Ježiš im povedal: 'Mojím pokrmom je konať vôľu toho, ktorý ma poslal, a dokončiť jeho dielo’.” - Ján 4:34.  

6.1.2021 o 6:42 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  5x | Diskusia: 0 príspevkov

Múdrosť človeka by mala byť založená na Svätých Písmach!

“A aby ste boli schopní rozlišovať, čo je dôležité. Potom budete až do Kristovho dňa bez chyby a nebudete privádzať druhých k pádu.” - Filipanom 1:10.

5.1.2021 o 2:19 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  3x | Diskusia: 0 príspevkov

Situácia v kresťanskom zbore sa neustále zhoršuje!

“Ale zlí ľudia a podvodníci budú postupovať od zlého k horšiemu a budú zvádzať a sami budú zvádzaní.” - 2. Timotejovi 3:13.

3.1.2021 o 23:52 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  10x | Diskusia: 0 príspevkov

Môžeme spoznať Kristovu myseľ a cez ňu aj Jehovovu!

"Veď 'kto spoznal, ako uvažuje Jehova, aby ho poučoval'? My však uvažujeme ako Kristus.” - 1. Korinťanom 2:16.

3.1.2021 o 12:03 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  6x | Diskusia: 0 príspevkov

História sa opakuje podľa inšpirovaných slov apoštola Pavla!

"Vaším otcom je Diabol a chcete plniť túžby svojho otca. Ten bol vrahom, keď začal, a nestál pevne v pravde, lebo v ňom nie je pravda. Keď klame, hovorí podľa vlastného sklonu, lebo je klamár a otec klamstva.”…

3.1.2021 o 7:53 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  6x | Diskusia: 0 príspevkov

Nasledujúce


Už ste čítali?