Jehova Boh vidí veriacich ako dokonalých!

“A ak zdravíte iba svojich bratov, čo mimoriadne robíte? Či nerobia to isté aj ľudia z národov? Teda buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec.” - Matúš 5:47, 48.

20.8.2018 o 2:21 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  1x | Diskusia: 0 príspevkov

Ako získame osobný pokoj?

“Duchovné zmýšľanie znamená... pokoj.” - Rimanom 8:6. Vnútorný pokoj môžeme pociťovať okrem iného aj preto, lebo sa usilujeme o pokojné vzťahy s členmi rodiny a zboru!

20.8.2018 o 1:19 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  3x | Diskusia: 0 príspevkov

Môžeme si zvoliť svojho Kráľa!

  “Nedovoľte, aby hriech ďalej vládol ako kráľ vo vašom smrteľnom tele.” - Rimanom 6:12. Môžeme si zvoliť svojho Kráľa?

19.8.2018 o 3:12 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  6x | Diskusia: 0 príspevkov

Odpadlíctvo v Kresťanskom zbore!

“Z vás samých povstanú muži a budú hovoriť prevrátené veci, aby odviedli za sebou učeníkov.” - Skutky 20:30.

18.8.2018 o 3:48 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  9x | Diskusia: 0 príspevkov

Aj dnes mnohí nedbajú na biblické rady!

“Niektorí medzi vami chodia neporiadne.” - 2. Tesaloničanom 3:11. Všetci by sme sa mali riadiť biblickými radami, ktoré dostávame od starších.

17.8.2018 o 9:11 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  7x | Diskusia: 0 príspevkov

Spasenie je nezaslúžený dar od Jehovu Boha!

“Boli ste zachránení... prostredníctvom viery; a to nie je kvôli vám, ale je to Boží dar.” - Efezanom 2:8. Kráľovstvo už existuje!

17.8.2018 o 0:46 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  7x | Diskusia: 0 príspevkov

Modlíme sa za našich pomazaných bratov!

“Spytoval som sa Jehovu, a on mi odpovedal a oslobodil ma od všetkého, čoho som sa ľakal.” - Žalm 34:4.

16.8.2018 o 9:34 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  7x | Diskusia: 0 príspevkov

Jehova vyžaduje aj lásku k cudzincom!

“Nechajte ju paberkovať... a nebudete ju obťažovať.” - Rút 2:15. Boázovi zjavne nebolo ľahostajné, v akej zúfalej situácii je cudzinka Rút!

15.8.2018 o 3:02 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  5x | Diskusia: 0 príspevkov

Najpoctivejšia Kniha v Histórii!

“Všetci ho opustili a utiekli.” - Marek 14:50. Zamysli sa nad tým, akí úprimní a odvážni boli pisatelia Biblie.

14.8.2018 o 0:35 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  8x | Diskusia: 0 príspevkov

Každý sám sa musíme uistiť o pravde!

“Aby ste sa sami presvedčili, aká je dobrá a prijateľná a dokonalá Božia vôľa.” - Rimanom 12:2. Zoberme si príklad zo súčasnosti.

13.8.2018 o 7:05 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  9x | Diskusia: 0 príspevkov

Jehova pomáha tým, ktorí sa usilujú o dobro!

“Zachránim vás a stanete sa požehnaním. Nebojte sa, kiež sú vaše ruky silné.” - Zechariáš 8:13. Jehova nás dokáže posilniť prostredníctvom svojho svätého ducha!

12.8.2018 o 2:32 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  7x | Diskusia: 0 príspevkov

Za všetko v živote dlžíme Jehovovi Bohu!

“Okúste a viďte, že Jehova je dobrý; šťastný je telesne schopný muž, ktorý ho robí svojím útočišťom...Tí, ktorí sa ho boja, nemajú nedostatok.” - Žalm 34:8, 9.

11.8.2018 o 3:12 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  11x | Diskusia: 0 príspevkov

Manželstvo a zbor sú inštitúcie od Jehovu Boha!

“Každý, kto sa rozvádza so svojou manželkou okrem dôvodu smilstva a ožení sa s inou, cudzoloží.” - Matúš 19:9.

10.8.2018 o 3:53 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  6x | Diskusia: 0 príspevkov

Neignorujme znaky vedúce ku koncu sveta!

“Vystríhajte sa, aby vás nezviedli omyly tých, ktorí vzdorujú zákonu, a tak aby ste neodpadli od vlastného pevného postoja.” - 2. Petra 3:17. 

9.8.2018 o 8:58 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  5x | Diskusia: 0 príspevkov

Duchovná bdelosť zachraňuje životy!

“Zostaňte bdelí.” - Matúš 25:13. O tom, prečo je dôležité zostať bdelý, sa môžeme poučiť zo staroveku!

8.8.2018 o 1:02 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  8x | Diskusia: 0 príspevkov

Absolútna vernosť Jehovovi a Synovi!

“Učte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do záveru systému vecí.” - Matúš 28:20.

7.8.2018 o 2:00 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  7x | Diskusia: 0 príspevkov

Večná jedinečnost Jehovu Boha!

“Jehova, náš Boh, je jeden Jehova.” - 5. Mojžišova 6:4. Iný pravý Boh okrem Jehovu nie je a žiadny boh nie je ako on. (2. Sam. 7:22)

6.8.2018 o 0:54 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  4x | Diskusia: 0 príspevkov

Jehova Boh je prirovnávaný k Hrnčiarovi!

“Ó, Jehova... ty si náš Hrnčiar.” - Izaiáš 64:8. Jehova tak ako každý zručný hrnčiar dobre vie, aký typ ‘hliny’ má pred sebou a nakoľko je kvalitná!

5.8.2018 o 3:47 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  7x | Diskusia: 0 príspevkov

S vážnym úsilím robme dobro a vyhýbajme sa zlu!

“Sprotivte si to, čo je zlé, lipnite k tomu, čo je dobré.” - Rimanom 12:9. Sami sa rozhodujme konať Božiu vôľu a namáhajme sa pri tom!

4.8.2018 o 7:20 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  11x | Diskusia: 0 príspevkov

Božia vôľa sa vykoná aj bez nás!

“Je to Boh, ktorý... vo vás pôsobí tak chcenie, ako i konanie.” - Filipanom 2:13. Kto dnes zvestuje dobré posolstvo o Kráľovstve?

3.8.2018 o 4:40 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  9x | Diskusia: 0 príspevkov

Nasledujúce


Už ste čítali?