Ako Jehova Boh zahŕňa svojich pomazaných synov priazňou!

"Keď k nej anjel prišiel, povedal jej: 'Zdravím ťa, ty, ktorá si zahrnutá priazňou, Jehova je s tebou’.“ - Lukáš 1:28.

22.10.2020 o 7:55 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  1x | Diskusia: 0 príspevkov

Jehova Boh nám dal dokonalý príklad následovať v živote!

“Zmýšľajte tak ako Kristus Ježiš ... keď sa vzdal sám seba a prijal podobu otroka.” -Filipanom 2:5, 7.

20.10.2020 o 8:20 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  4x | Diskusia: 0 príspevkov

Ako stvorené a živé bytosti patríme nášmu Stvoriteľovi!

“Jehovovi, tvojmu Bohu, patrí nebo, dokonca nebesia nebies, i zem a všetko, čo je na nej.” - 5. Mojžišova 10:14.

19.10.2020 o 7:54 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  3x | Diskusia: 0 príspevkov

Princípy aplikujúce na všetkých členov kresťanského zboru!

“Kto sa spolieha na seba, je hlúpy, ale kto koná múdro, ten sa zachráni.” - Príslovia 28:26. Na každého bez výnimky!

19.10.2020 o 1:16 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  15x | Diskusia: 1 príspevok

Dnešná jedinečná možnosť - spolutvoriteľom Jehovu Boha!

“Teda sme Božími spolupracovníkmi a vy ste Božie pole, Božia stavba.” - 1. Korinťanom 3:9. Táto stava pozostáva zo 144 000 osôb!  

18.10.2020 o 1:59 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  3x | Diskusia: 0 príspevkov

Štúdiom Božieho Slova si osvojujeme Jehovovo zmýšľanie!

"Ako len milujem tvoj zákon! Celý deň o ňom premýšľam.” - Žalm 119:97. Božie zákony sú na ochranu jeho stvorenia!

16.10.2020 o 8:54 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  3x | Diskusia: 0 príspevkov

Budeš milovať svojho blížneho ako seba samého!

"Nech každý z nás robí to, čo sa páči jeho blížnemu, aby ho posilňoval.” - Rimanom 15:2. Základný zákon pre pravých uctievateľov Jehovu Boha!

15.10.2020 o 1:14 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  3x | Diskusia: 0 príspevkov

Podnecovať k dobrým skutkom cez presné poznanie!

"Zaujímajme sa jeden o druhého, aby sme sa podnecovali k láske a k dobrým skutkom." - Hebrejom 10:24.

13.10.2020 o 9:44 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  4x | Diskusia: 0 príspevkov

Ochota založená na láske sa prejavuje aktivitou!

“Filip odišiel do mesta Samária a zvestoval tam o Kristovi.” - Skutky 8:5. Ochota prispôsobiť sa je dôležitá!

13.10.2020 o 7:23 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  3x | Diskusia: 0 príspevkov

Ako spoznáme ľudí správne naklonených k pravde!

“Keď to počuli ľudia z iných národov, radovali sa a chválili Jehovu za jeho slovo. Všetci, ktorí mali správny postoj k pravde vedúcej k večnému životu, uverili.” - Skutky 13:48.

12.10.2020 o 1:25 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  4x | Diskusia: 0 príspevkov

Aký spôsob života sa očakáva od učeníkov Ježiša Krista!

“Neviete, že nespravodliví nezdedia Božie kráľovstvo?... Niektorí z vás boli takí. Ale boli ste umytí... vyhlásení za spravodlivých.” - 1. Korinťanom 6:9, 11.

11.10.2020 o 0:05 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  6x | Diskusia: 0 príspevkov

Hlásanie tým, ktorí si myslia, že poznajú pravdu!

“(Jehova Boh) si praje, aby boli ľudia každého druhu zachránení a dospeli k presnému poznaniu pravdy.” - 1. Timotejovi 2:4.

10.10.2020 o 9:35 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  5x | Diskusia: 0 príspevkov

Proroci Jehovu Boha boli predobrazmi dnešných pomazaných!

“Pozrite sa na národy a dávajte pozor! Hľaďte v údive a žasnite, lebo za vašich dní sa stane niečo, čomu neuveríte, aj keby vám o tom povedali.” - Habakuk 1:5.

10.10.2020 o 0:00 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  5x | Diskusia: 0 príspevkov

Manželstvo ako Božské stvorenie je posvätná inštitúcia!

“Preto muž opustí otca a matku a bude lipnúť k svojej manželke a stanú sa jedným telom.” - 1. Mojžišova 2:24.

9.10.2020 o 13:13 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  5x | Diskusia: 0 príspevkov

Čo je pravá sloboda a ako ju správne využiť?

“Jehova je duch, a kde je Jehovov svätý duch, tam je sloboda.” - 2. Korinťanom 3:17. Pravá sloboda je prejavom Božieho svätého ducha!

9.10.2020 o 9:31 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  3x | Diskusia: 0 príspevkov

Prečo bud nenávidieť pomazaných bratov Ježiša Krista?

“Všetci ľudia vás budú nenávidieť pre moje meno, ale kto vytrvá až do konca, bude zachránený.” - Matúš 10:22.

8.10.2020 o 23:55 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  4x | Diskusia: 0 príspevkov

Čo obetujeme Stvoriteľovi, Bohu Jehovovi, za večný život?

“Prostredníctvom Ježiša vždy prinášajme Bohu obeť chvály, čiže ovocie svojich pier, ktorými verejne hlásame jeho meno.” - Hebrejom 13:15.

8.10.2020 o 12:21 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  6x | Diskusia: 0 príspevkov

Zákony Jehovu Boha sú v prom rade na ochranu jeho stvorenia!

“Ako len milujem tvoj zákon! Celý deň o ňom premýšľam.” - Žalm 119:97. Verní uctievatelia vo svojich sŕdciach oceňujú Božie zákony!

8.10.2020 o 1:50 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  3x | Diskusia: 0 príspevkov

Naša oddanosť Jehovovi Bohu musí byť absolútne dokonalá!

“Nikdy vám nedám za pravdu! Kým nezomriem, nevzdám sa svojej oddanosti Bohu!” - Jób 27:5. Jób je predobrazom dnešného pomazaného ostatku! 

7.10.2020 o 9:29 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  2x | Diskusia: 0 príspevkov

Adam bol stvorený na obraz Jehovu Boha a Ježiša Krista!

“Potom Boh Jehova povedal: „Človek sa stal ako jeden z nás, lebo vie, čo je dobré a čo zlé. Teraz sa postarám o to, aby nevystrel ruku, nevzal ovocie aj zo stromu života, nejedol z neho a nežil večne.“ - 1.…

2.10.2020 o 7:16 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  5x | Diskusia: 0 príspevkov

Nasledujúce


Už ste čítali?