Mali by sa svedkovia spovedať kňazom?

“Staňte sa napodobňovateľmi Boha ako milované deti a ďalej choďte v láske, podobne ako aj Kristus miloval vás a vydal sa za vás.” - Efezanom 5:1, 2

24.4.2019 o 23:04 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  4x | Diskusia: 0 príspevkov

Správne využitie posledných dní iných oviec!

“Robte si priateľov pomocou nespravodlivého bohatstva, aby vás, keď zlyhá, prijali do večných príbytkov.” - Lukáš 16:9.

23.4.2019 o 20:36 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  2x | Diskusia: 0 príspevkov

Patríme do stabilnej, bezpečnej a večnej spoločnosti ľudí!

“Boh nie je nespravodlivý, aby zabudol na vašu prácu a na lásku, ktorú ste prejavovali jeho menu.” - Hebrejom 6:10.

22.4.2019 o 21:39 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  4x | Diskusia: 0 príspevkov

Jehova vždy utešuje svojich uctievateľov!

“Ja sám som Ten, kto vás utešuje.” - Izaiáš 51:12. Náš súcitný Otec, Jehova, zažil stratu svojich služobníkov, ktorých miloval!

22.4.2019 o 4:04 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  5x | Diskusia: 0 príspevkov

Aký dôkaz na vzkriesenie z mŕtvych máme!

“Toho Ježiša Boh vzkriesil.” -Skutky 2:32. Ježiš bude žiť v nebi ‘po celú večnosť’! (Zjav. 1:5, 18;Rim. 6:9;Kol. 1:18;1. Petra 3:18) 

20.4.2019 o 20:05 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  5x | Diskusia: 0 príspevkov

Oslava Pánovej Večeri končí s príchodom Krista!

“Rozhlasujete Pánovu smrť, dokiaľ nepríde.” - 1. Korinťanom 11:26. O veľkom súžení, ktoré je tesne pred nami, Ježiš povedal zaujímavé slová!

19.4.2019 o 21:53 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  5x | Diskusia: 0 príspevkov

Dnes zavrhnutí tvoria zajtrajšiu nebeskú vládu!

“Kameň, ktorý zavrhli stavitelia, sa stal hlavou rohu.” - Žalm 118:22. ‘Stavitelia’, čiže židovskí vodcovia, zavrhli Mesiáša!

19.4.2019 o 4:01 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  3x | Diskusia: 0 príspevkov

Životne dôležitá viera v pomazaných bratov Krista!

“Prosím za tých, ktorí uveria vo mňa prostredníctvom ich slova, aby boli všetci jedno, tak ako si ty, Otče, v spojení so mnou.” - Ján 17:20, 21.​

18.4.2019 o 20:57 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  3x | Diskusia: 0 príspevkov

Ježiš Kristus - náš Veľkňaz v Jehovovom duchovnom chráme!

"Ako veľkňaza nemáme niekoho, kto nemôže mať pochopenie pre naše slabosti, ale máme toho, ktorý bol skúšaný vo všetkom ako my sami, ale bez hriechu." -Hebrejom 4:15.

16.4.2019 o 15:01 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  4x | Diskusia: 0 príspevkov

Božia večná láska je v jeho Synovi!

"Tak nám bola zjavená Božia láska, že Boh vyslal svojho jednosplodeného Syna do sveta, aby sme prostredníctvom neho získali život." -1. Jána 4:9.

15.4.2019 o 19:19 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  5x | Diskusia: 0 príspevkov

Láskyplná jednota dáva životu zmysel!

"Aké je to veľmi dobré a úžasne aké príjemné, keď bratia bývajú spolu v jednote!" - Žalm 133:1. Jednota zosilňuje puto lásky!

14.4.2019 o 3:06 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  5x | Diskusia: 0 príspevkov

Ochrana pre vinných z prelievania krvi!

 "Unikne do jedného z týchto miest." - Jozue 20:4.Človek, ktorý niekoho neúmyselne zabil, sa mohol v útočištnom meste cítiť v bezpečí

12.4.2019 o 17:39 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  5x | Diskusia: 0 príspevkov

Vesmírna kniha života verných Jehovových uctievateľov!

"Písala sa pred ním pamätná kniha pre tých, ktorí majú bázeň pred Jehovom, a pre tých, ktorí myslia na jeho meno." - Malachiáš 3:16.

12.4.2019 o 4:10 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  3x | Diskusia: 0 príspevkov

Všemohúci Jehova stvoril a udržuje všetko!

"Ten, kto postavil všetko, je Boh." - Hebrejom 3:4. Svetské zmýšľanie vedie človeka k prehliadaniu či k podceňovaniu Jehovových rád!

11.4.2019 o 16:41 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  5x | Diskusia: 0 príspevkov

Nebeská teokracia príkladom pre ľudstvo!

"Manžel je hlavou svojej manželky." - Efezanom 5:23. Čo ak máš neveriaceho manžela a máš pocit, že sa k tebe nespráva dobre?

10.4.2019 o 17:00 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  3x | Diskusia: 0 príspevkov

Spoznanie Biblie - prvý krok k večnému životu!

"Od útleho detstva si poznal sväté spisy, ktoré ťa môžu urobiť múdrym na záchranu." - 2. Timotejovi3:15.

10.4.2019 o 3:33 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  7x | Diskusia: 0 príspevkov

Každý deň máme dôvody ďakovať Jehovovi!

"Buďte vďační." - Kolosanom 3:15. Zatiaľ čo osobné štúdium je jedným zo spôsobov, ako počúvať Jehovu, modlitba je prostriedkom, ako sa s ním rozprávať!

9.4.2019 o 17:48 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  5x | Diskusia: 0 príspevkov

Ľudia budú milovať samých seba nadmerne!

"Ľudia budú milovať samých seba." -2. Timotejovi 3: 2. Je nesprávne milovať samého seba z hľadiska kresťanského zákona?

6.4.2019 o 23:59 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  5x | Diskusia: 0 príspevkov

Nemôžeme sa úplne vyhnúť nemorálnym ľuďom!

"Od tých sa odvracaj." - 2. Timotejovi 3:5. Nemôžeme sa úplne vyhnúť tým, ktorí nemajú morálne zásady!

5.4.2019 o 18:06 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  4x | Diskusia: 0 príspevkov

Dedičom spravodlivosti podľa viery!

"Noach sa stal dedičom spravodlivosti, ktorá je podľa viery." - Hebrejom 11:7. Ak si chceme vypestovať vieru, akú mal Noach, musíme usilovne študovať Božie Slovo!

5.4.2019 o 5:07 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  7x | Diskusia: 0 príspevkov

Nasledujúce


Už ste čítali?