Rozdiel medzi duchovnými a neduchovnými!

“Tí, ktorí sú v súlade s telom, zameriavajú svoju myseľ na veci tela, ale tí, ktorí sú v súlade s duchom, na veci ducha.” - Rimanom 8:5.

21.2.2018 o 15:30 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  5x | Diskusia: 0 príspevkov

Nesmieme ustúpiť v našej viere!

“Ukážem ti rozsudok nad veľkou smilnicou, ktorá sedí na mnohých vodách.” - Zjavenie 17:1. Dôležitá pravda sa nemení!

21.2.2018 o 6:46 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  12x | Diskusia: 0 príspevkov

Kto bráni vzájomnému povzbudzovaniu!

“Povzbudzujme sa navzájom, a to tým viac, keď vidíte, že sa blíži ten deň.” - Hebrejom 10:25. Ako by sme sa mali povzbudzovať?

20.2.2018 o 17:50 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  17x | Diskusia: 0 príspevkov

Jehova Boh nie je obmedzený ničím!

“Kamkoľvek sa zachcelo duchu ísť, išli.” - Ezechiel 1:20. Pravdaže, okrem svojich vlastných svätých zákonov!

20.2.2018 o 2:44 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  11x | Diskusia: 0 príspevkov

Udržujme si duchovnú čistotu!

“Hlavný dvorný úradník im určil mená. Preto určil Danielovi meno Baltazár.” - Daniel 1:7. Boží služobníci dnes žijú v duchovnom vyhnanstve!

19.2.2018 o 23:50 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  15x | Diskusia: 0 príspevkov

Viera je titul vlastníctva k večnému životu!

“V srdci prejavuj vieru.” - Rimanom 10:9. Veriť znamená oveľa viac než len rozumieť, čo je Božie predsavzatie!

19.2.2018 o 17:49 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  17x | Diskusia: 0 príspevkov

Poetický opis vedeckých zákonov!

"Rozťahuje sever nad prázdnom, vešia zem na ničom.” - Jób 26:7 size="17px". Rodičia, myslite na to, že deti majú mimoriadnu predstavivosť.

18.2.2018 o 1:27 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  8x | Diskusia: 0 príspevkov

Poslúchajme pomazaných bratov Krista!

"Všetko robte na Božiu slávu.” - 1. Korinťanom 10:31 size="19px".V Božom Slove nachádzame múdre rady

17.2.2018 o 3:02 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  10x | Diskusia: 0 príspevkov

Ako zvíťaziť nad zlom?

“Nedaj sa premôcť zlom.” - Rimanom 12:21. Nepriatelia na nás môžu zaútočiť vo chvíli, keď to najmenej očakávame a keď nám je najhoršie!

16.2.2018 o 19:16 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  13x | Diskusia: 0 príspevkov

Rodina je svätá inštitúcia!

“Manželka nemá odchádzať od svojho manžela... a manžel nemá opúšťať svoju manželku.” - 1. Korinťanom 7:10, 11.

14.2.2018 o 8:21 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  13x | Diskusia: 0 príspevkov

Spôsob vzdelávania Ježiša Krista!

"Ježiš odišiel odtiaľ, aby vyučoval a zvestoval v ich mestách.” - Matúš 11:1. Ježiš nevydával svedectvo len zástupom

11.2.2018 o 2:11 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  13x | Diskusia: 0 príspevkov

Jehova Boh je pôvodcom manželstva!

“Urobím mu pomocníčku.” - 1. Mojžišova 2:18. Manželstvo medzi mužom a ženou v ľudskej spoločnosti patrí k životu!

8.2.2018 o 21:24 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  24x | Diskusia: 0 príspevkov

Ako Jehova vyriešil otázku svojej Zvrchovanosti!

"Stal som sa jeho služobníkom podľa veľkorysého daru Božej nezaslúženej láskavosti.” - Efezanom 3:7.Keby sme dokonale spĺňali všetky Jehovove požiadavky, jeho láskavosť by sme si zaslúžili

8.2.2018 o 6:33 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  20x | Diskusia: 0 príspevkov

Nebezpečenstvo nepodloženej úzkostlivosti!

“Prestaňte byť úzkostliví o svoje duše.” - Matúš 6:25. Ježišovi poslucháči si robili starosti o veci, ktorými sa nemuseli znepokojovať!

7.2.2018 o 16:06 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  14x | Diskusia: 0 príspevkov

Citový človek je často nestály!

“Srdce je zradnejšie ako čokoľvek iné.” - Jeremiáš 17:9. K čomu môže viesť pýcha každého človeka dnes?

5.2.2018 o 22:11 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  22x | Diskusia: 0 príspevkov

Rozumné očakávanie od Stvoriteľa života!

"Počúvaj, ó, Izrael: Jehova, náš Boh, je jeden Jehova. A budeš milovať Jehovu, svojho Boha, celým svojím srdcom a celou svojou dušou a celou svojou životnou silou.” - 5. Mojžišova 6:4, 5 size="17px".

5.2.2018 o 4:40 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  22x | Diskusia: 0 príspevkov

Ešte nie je neskoro!

Pamätaj na svojho Vznešeného Stvoriteľa v dňoch svojho mladého veku, skôr než prídu biedne dni.” - Kazateľ 12:1 size="17px".Mnohé problémy, ktoré sa rozoberajú v článkoch pre mladých, sa netýkajú iba ich

4.2.2018 o 2:02 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  16x | Diskusia: 0 príspevkov

Dobrovoľné dary Jehovovi sú veľmi cenné!

“Nech každý robí tak, ako sa rozhodol v svojom srdci.” - 2. Korinťanom 9:7. Možno by sme radi slúžili celým časom ako pravidelní priekopníci!

4.2.2018 o 0:19 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  20x | Diskusia: 0 príspevkov

Úloha Krista a jeho pomazaných bratov!

“Musím oznamovať dobré posolstvo o Božom kráľovstve.” - Lukáš 4:43. Ježiš oznamoval dobré posolstvo o Božom kráľovstve!

2.2.2018 o 23:32 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  14x | Diskusia: 0 príspevkov

Všetci brati si zaslúžia rešpekt a dôstojnosť!

“S pokorou mysle považujte ostatných za vyšších od seba.” - Filipanom 2:3. Ako môžeme aplikovať túto inšpirovanú radu?

1.2.2018 o 16:51 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  16x | Diskusia: 0 príspevkov

Nasledujúce


Už ste čítali?