Kresťanský beh na dlhú trať večného života!

“Len aby som dokončil svoj beh a službu.” - Skutky 20:24. Ak si ceníme službu, budeme vydávať svedectvo aj napriek prenasledovaniu!

23.2.2019 o 4:14 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  2x | Diskusia: 0 príspevkov

Náš večný život záleží na vernosti Stvoriteľovi!

“Hoden si, Jehova, náš Bože, prijať slávu a česť a moc, lebo ty si stvoril všetky veci.” - Zjavenie 4:11.

23.2.2019 o 0:24 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  2x | Diskusia: 0 príspevkov

Jehova žehná svojich pomazaných synov!

“Urobil závory tvojich brán silné; požehnal tvojich synov v tvojom strede. Do tvojho územia vkladá pokoj.” - Žalm 147:13, 14.

22.2.2019 o 1:03 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  6x | Diskusia: 0 príspevkov

Odolávajme každej nečistej závislosti!

“Umŕtvujte preto svoje telesné údy, ktoré sú na zemi, čo sa týka každej formy nečistoty...” - Kolosanom 3:5. 

21.2.2019 o 5:53 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  6x | Diskusia: 0 príspevkov

Dnešní svedkovia majú väčšiu príležitosť ako Abrahám!

“Jehova prisľúbil Abrahámovi dať do vlastníctva územie a po ňom jeho semenu, keď ešte nemal nijaké dieťa.” - Skutky 7:5.

20.2.2019 o 7:51 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  6x | Diskusia: 0 príspevkov

Používajme správne materiálne veci a príležitosť!

“Robte si priateľov pomocou nespravodlivého bohatstva, aby vás, keď zlyhá, prijali do večných príbytkov.” - Lukáš 16:9.

18.2.2019 o 23:10 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  5x | Diskusia: 0 príspevkov

Správne vzdelané svedomie ochraňuje!

“Ako by som sa mohol dopustiť takého veľkého zla a v skutočnosti hrešiť proti Bohu?” - 1. Mojžišova 39:9. 

18.2.2019 o 0:12 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  4x | Diskusia: 0 príspevkov

Buďme pohostinní k priateľom a bratom!

“Buďte k sebe navzájom pohostinní bez hundrania.” - 1. Petra 4:9. Náš Boh Jehova nás povzbudzuje k pohostinnosti!

17.2.2019 o 1:25 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  4x | Diskusia: 0 príspevkov

Pre koho boli útočištné mestá v starovekom Izraeli?

“A toto je prípad toho, kto zabil, a smie tam utiecť a bude žiť: Keď nevedomky udrie svojho blížneho a predtým ho nemal v nenávisti." - 5. Mojžišova 19:4.

16.2.2019 o 23:32 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  4x | Diskusia: 0 príspevkov

Biblická pravda je pre nás útočištné mesto!

“Bude v [útočištnom meste] bývať až do smrti veľkňaza.” - 4. Mojžišova 35:25. Celé ľudstvo je vinné z krviprelievania!

16.2.2019 o 1:37 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  3x | Diskusia: 0 príspevkov

Dnešné očišťovanie duchovného chrámu!

“Zasadne a bude panovať na svojom tróne a stane sa na svojom tróne kňazom.” - Zechariáš 6:13. Akú úlohu dnes spĺňa Ježiš Kristus?

14.2.2019 o 22:13 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  6x | Diskusia: 0 príspevkov

Napodobňujme Jehovu a Syna v prejave súcitu!

“Staňte sa voči sebe navzájom láskavými, plnými nežného súcitu.” - Efezanom 4:32. Na čom záleží naše zdravie?

14.2.2019 o 5:00 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  8x | Diskusia: 0 príspevkov

Musíme sa neustále vracať k Jehovovi!

“Vráťte sa ku mne... a ja sa vrátim k vám.” - Zechariáš 1:3. V roku 537 pred n. l. sa Jehovovi služobníci veľmi tešili!

13.2.2019 o 9:58 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  6x | Diskusia: 0 príspevkov

Správna rozlišovacia schopnosť je darom Jehovu Boha!

“Šťastný je človek, ktorý našiel múdrosť, a človek, ktorý získava rozlišovaciu schopnosť.” - Príslovia 3:13. Máš možnosť vyučovať Bibliu?

12.2.2019 o 0:20 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  5x | Diskusia: 0 príspevkov

Potrebujeme spravodlivú a láskavú vládu!

“Nebude súdiť iba podľa zdania svojich očí ani karhať iba podľa toho, čo počujú jeho uši. A ponížených bude súdiť so spravodlivosťou a s priamosťou bude udieľať pokarhanie.” - Izaiáš 11:3, 4.

10.2.2019 o 23:50 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  5x | Diskusia: 0 príspevkov

Neporiadok je výsledok žiarlivosti a svárlivosti!

“Kde je žiarlivosť a svárlivosť, tam je neporiadok a každá hanebnosť.” - Jakub 3:16. Keď si budeme v srdci rozvíjať lásku a láskavosť, nepodľahneme len tak ľahko žiarlivosti!

10.2.2019 o 2:36 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  6x | Diskusia: 0 príspevkov

V akom poradí nastane vzkriesenie?

“Každý vo svojom poradí: Kristus, prvé ovocie, potom tí, ktorí patria Kristovi počas jeho prítomnosti.” - 1. Korinťanom 15:23.

9.2.2019 o 0:04 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  6x | Diskusia: 0 príspevkov

Koľko si obetoval pre nebeské Kráľovstvo?

“Dobrovoľne som obetoval to všetko.” - 1. Paraliopomenon 29:17. Jehova nás poctil možnosťou podporovať veľkolepé dielo, ktoré dnes koná!

8.2.2019 o 1:03 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  5x | Diskusia: 0 príspevkov

Bez prestania pracujme na našej záchrane!

“Na všetko mám silu prostredníctvom toho, ktorý mi ju prepožičiava.” - Filipanom 4:13. Možno si sa dal pokrstiť vo veľmi mladom veku!

7.2.2019 o 5:50 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  7x | Diskusia: 0 príspevkov

Praktický príklad dokonalej lásky!

“Ako som ja miloval vás, tak aj vy milujte jeden druhého.” - Ján 13:34, Jeruzalemská Biblia. Ako prejavili lásku pomazaní bratia Krista?

6.2.2019 o 3:19 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  7x | Diskusia: 0 príspevkov

Nasledujúce


Už ste čítali?