Biblia je absolútne presná!

“Zhromažďovateľ sa usiloval nájsť pôvabné slová a napísať správne slová pravdy.” -Kazateľ 12:10. Ako sa cítiš ty?

20.2.2017 o 1:45 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  2x | Diskusia: 0 príspevkov

Kto vedie Svedkov Jehovových?

“Who really is the faithful and discreet slave whom his master appointed over his domestics, to give them their food at the proper time?” -Matt. 24:45.

20.2.2017 o 0:40 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  2x | Diskusia: 0 príspevkov

Láska k deťom je daná Jehovom!

“Advise [them] . . . to love their children.” - Titus 2:4. Jesus did not hesitate to tell his disciples that he loved them. (John 15:9)

19.2.2017 o 23:38 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  2x | Diskusia: 0 príspevkov

S miernosťou a úctou obhajujme pravdu!

“Nech je vaša reč vždy ľúbezná, okorenená soľou.” - Kolosanom 4:6. V službe sa stretávame s rôznymi reakciami.

16.2.2017 o 15:06 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  2x | Diskusia: 0 príspevkov

Jehovah Boh je definícia lásky!

“Boh je láska.” - 1. Jána 4:8. Láska je Božia dominantná, čiže najdôležitejšia vlastnosť. Jehova lásku nielen prejavuje, ale je jej zosobnením.

15.2.2017 o 9:57 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  13x | Diskusia: 0 príspevkov

Ako sa Jehova stáva skutočným!

“Z počutia som o tebe slýchal, ale teraz ťa uzrelo moje oko.” - Jób 42:5. Prečo môže byť pre nás niekedy ťažké jasne vidieť v našom živote Jehovovu ruku?

13.2.2017 o 21:59 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  10x | Diskusia: 0 príspevkov

Naša láska je odvetou Božej

“Milujeme, lebo Boh prvý miloval nás.” - 1. Jána 4:19. V akom zmysle Boh prvý miloval nás? Ako to vysvetlil apoštol Pavol?

12.2.2017 o 22:37 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  7x | Diskusia: 0 príspevkov

Kresťanská viera robí zázraky!

“Boli ste zachránení... prostredníctvom viery.” - Efezanom 2:8. Viera nám umožňuje robiť veci, ktoré sa z ľudského hľadiska môžu zdať nemožné. (Mat. 21:21, 22) 

11.2.2017 o 22:09 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  11x | Diskusia: 0 príspevkov

Môže byť niečo lepšie ako život?

“Tvoja milujúca láskavosť je lepšia ako život.” -Žalm 63:3. Keď sa už teraz pripravuješ na Boží nový svet, znamená to, že ti život v tomto svete uniká pomedzi prsty?

11.2.2017 o 1:36 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  9x | Diskusia: 0 príspevkov

Aký bude život pred koncom?

“V posledných dňoch nastanú kritické časy, s ktorými sa bude dať ťažko vyrovnať.” -2. Timotejovi 3:1.

11.2.2017 o 0:31 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  11x | Diskusia: 0 príspevkov

Existuje čas na všetko v živote!

“Na všetko je ustanovený čas.” - Kazateľ 3:1. Úctu voči Bohu, ktorý nás pozýva na zhromaždenia, by sme mali dávať najavo aj správaním, oblečením a úpravou zovňajšku.

9.2.2017 o 5:05 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  10x | Diskusia: 0 príspevkov

Ako sa posvätí Jehova Boh!

“Pred ich očami sa posvätím na tebe, ó, Góg.” - Ezechiel 38:16. Krátko pred tým, ako bude ostatok pomazaných vzatý do neba, Góg zaútočí na Boží ľud. 

7.2.2017 o 16:42 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  19x | Diskusia: 0 príspevkov

Uctievanie v duchovnom chráme

“Miesto svojich nôh oslávim.” - Izaiáš 60:13. Výraz „duchovný raj“ sa stal bežnou súčasťou nášho teokratického slovníka.

7.2.2017 o 15:18 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  13x | Diskusia: 0 príspevkov

Nech sa deje Jehovova vôľa!

"Nech sa deje tvoja vôľa... na zemi." - Matúš 6:10. Asi pred 6 000 rokmi sa na zemi diala Božia vôľa v plnom rozsahu.

6.2.2017 o 18:01 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  18x | Diskusia: 0 príspevkov

Podlosť je dnes bežná!

“Medzi ľudskými synmi je vyvýšená podlosť.” - Žalm 12:8. Nemravnosť je taká rozšírená, že si možno položíš otázku:

6.2.2017 o 16:33 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  17x | Diskusia: 0 príspevkov

Stvoriteľ dáva všetko všetkým!

“Otváraš svoju ruku a uspokojuješ túžbu všetkého živého.” - Žalm 145:16. Ježiš Kristus je ‘Božia moc’!

6.2.2017 o 15:14 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  16x | Diskusia: 0 príspevkov

Vytrvalosť a viera spoluuctievateľov povzbudzuje!

“Sme na vás hrdí medzi Božími zbormi pre vašu vytrvalosť a vieru.” - 2. Tesaloničanom 1:4. Je správne byť v určitom zmysle hrdý!

5.2.2017 o 17:56 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  14x | Diskusia: 0 príspevkov

Musíme vytrvávať v modlitbe a znášať súženie!

“Znášajte súženie. Vytrvávajte v modlitbe.” - Rimanom 12:12. Predstav si, že niekto z tvojej rodiny je vylúčený.

5.2.2017 o 16:27 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  15x | Diskusia: 0 príspevkov

Musíme sa snažiť zblížiť s Jehovom!

“Priblížte sa k Bohu, a on sa priblíži k vám.” - Jakub 4:8. Si pokrstený Jehovov svedok? Ak áno, vlastníš niečo veľmi cenné — osobný vzťah k Bohu. 

5.2.2017 o 15:13 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  11x | Diskusia: 0 príspevkov

Starší majú školiť ďalších starších!

“Na všetko je ustanovený čas.” - Kazateľ 3:1. Niektorí starší považujú za ťažké vyhradiť si čas na školenie ďalších.

4.2.2017 o 16:30 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  15x | Diskusia: 0 príspevkov

Nasledujúce


Už ste čítali?