Každý veriaci si praje mať priazeň s Všemohúcim!

“A tak jej anjel povedal: Neboj sa, Mária, lebo máš Božiu priazeň’.” - Lukáš 1:30. Ako zistíme, že máme Božiu priazeň?

25.5.2020 o 5:29 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  3x | Diskusia: 0 príspevkov

Inšpirovaná rada apoštola Pavla znamená život!

"Neskúsený človek verí všetkému, čo počuje, ale rozvážny zvažuje svoje kroky.” - Príslovia 14:15 size="12px".

24.5.2020 o 12:05 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  3x | Diskusia: 0 príspevkov

Rešpekt ku starším ľuďom sa vyžaduje od pravých uctievateľov!

"Staršieho muža prísne nekarhaj, ale láskavo mu dohováraj ako otcovi. Mladším mužom dohováraj ako bratom.” - 1. Timotejovi 5:1.

24.5.2020 o 7:35 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  4x | Diskusia: 0 príspevkov

Všetci pomazaní bratia Krista na Zemi sú časťou Božieho duchovného chrámu!

"Teda sme Božími spolupracovníkmi a vy ste Božie pole, Božia stavba.” - 1. Korinťanom 3:9. Jehova Boh nám dal duchovný chrám na jeho uctievanie!

23.5.2020 o 6:12 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  2x | Diskusia: 0 príspevkov

Už Jób a ľudstvo pred ním mali nádej na vzkriesenie!

"Keby si ma tak skryl v hrobe, ukryl ma, kým neutíchne tvoj hnev, a určil chvíľu, keď si na mňa spomenieš.” - Jób 14:13.

22.5.2020 o 12:54 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  3x | Diskusia: 0 príspevkov

Jehova Boh vždy vedie svoj ľud bezpečne a usporiadane!

"Viedol ich bezpečne, preto sa ničoho nebáli, ale ich nepriateľov prikrylo more.” - Žalm 78:53. Jehova vedia svoj národ!

22.5.2020 o 3:17 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  3x | Diskusia: 0 príspevkov

Nestačí len poznať pravdu! Musíme ju aj milovať!

“Jehova, kto smie byť hosťom v tvojom stane? Kto smie prebývať na tvojom svätom vrchu? Ten, kto žije čestne,robí to, čo je správne,a hovorí pravdu vo svojom srdci.” - Žalm 15:1, 2.

21.5.2020 o 7:58 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  2x | Diskusia: 0 príspevkov

Slobodná vôľa je úžasný dar od Jehovu Boha!

"Jehova dobre vie, ako sme vytvorení, pamätá, že sme prach.” - Žalm 103:14 size="14px".  size="14px"Jehova vždy berie do úvahy túto skutočnosť!

19.5.2020 o 3:38 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  1x | Diskusia: 0 príspevkov

Záchrana prichádza v spojení s blízkym vzťahom s Jehovom!

“Ale ja budem vyhliadať Jehovu, budem trpezlivo čakať na Boha svojej záchrany. Môj Boh ma vypočuje.” - Micheáš 7:7.

18.5.2020 o 2:13 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  4x | Diskusia: 0 príspevkov

Zlá spoločnosť kazí dobré zvyky človeka!

"Nedajte sa oklamať. Zlá spoločnosť kazí dobré zvyky." - 1. Korinťanom 15:33. Nebezpečenstvo v tomto svete!

17.5.2020 o 1:50 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  4x | Diskusia: 0 príspevkov

Dokonalosť znamená osvojiť si myslenie Jehovu Boha!

"Ako vysoko je nebo nad zemou, tak moje cesty prevyšujú vaše cesty a moje myšlienky prevyšujú vaše myšlienky.” - Izaiáš 55:9.

16.5.2020 o 7:11 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  5x | Diskusia: 0 príspevkov

Dnešná dĺžka života je vo večnosti len chvíľkou!

“Ešte chvíľku a zlých už nebude, pozrieš sa na miesto, kde boli, a oni budú preč.” - Žalm 37:10. Úžasné!

16.5.2020 o 1:36 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  8x | Diskusia: 0 príspevkov

Budúcnosť patrí Jehovovi a jeho uctievateľom!

"Človek má v srdci mnoho plánov, ale stane sa to, čo si predsavzal Jehova.” - Príslovia 19:21. Plánujme v zhode s nekonečným Božím predsavzatím!

15.5.2020 o 9:59 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  5x | Diskusia: 0 príspevkov

Jehova Boh zavŕšuje svoje večné predsavzatie!

"Neboj sa, veď som s tebou. Neznepokojuj sa, veď som tvoj Boh. Posilním ťa a pomôžem ti. Budem ťa pevne držať svojou spravodlivou pravicou.’” - Izaiáš 41:10.

15.5.2020 o 7:08 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  4x | Diskusia: 0 príspevkov

Praví veriaci sa vždy nechávajú formovať Stvoriteľom!

"Už sa nedajte formovať týmto svetom, ale premieňajte sa pretváraním svojho zmýšľania, aby ste sa presvedčili, čo je Božia vôľa, čo je dobré, príjemné a dokonalé.” - Rimanom 12:2.

14.5.2020 o 7:54 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  5x | Diskusia: 0 príspevkov

Dobre vzdelané svedomie je ako správny kompas!

"Beda tým, ktorí hovoria, že dobré je zlé a zlé je dobré, tým, ktorí vydávajú tmu za svetlo a svetlo za tmu, tým, ktorí vydávajú horké za sladké a sladké za horké!” - Izaiáš 5:20.

12.5.2020 o 8:34 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  5x | Diskusia: 0 príspevkov

Nájsť pravdu je v živote podmienené viere založenej na presnom poznaní pravdy!

"Hľadajte Jehovu, všetci mierni zeme, vy, ktorí dodržiavate jeho spravodlivé zákony. Usilujte sa o spravodlivosť, buďte mierni. Pravdepodobne budete ukrytí v deň Jehovovho hnevu.” - Sofoniáš 2:3.

11.5.2020 o 11:08 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  6x | Diskusia: 0 príspevkov

Srdce človeka reprezentuje jeho osobnosť!

"Viac než čokoľvek iné stráž svoje srdce, lebo od neho závisí* život.” - Príslovia 4:23. Tento princí je večný!

11.5.2020 o 2:52 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  7x | Diskusia: 0 príspevkov

Na pochopenie pomazaných bratov Krista je potrebný Boží duch!

"A nakoniec, všetci buďte jednotní v zmýšľaní, chápaví, plní bratskej lásky, nežného súcitu a pokory.” - 1. Petra 3:8.

10.5.2020 o 7:34 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  9x | Diskusia: 0 príspevkov

Spoznať pravdu je veľmi oslobodzujúci pocit istoty!

"Potom sa Ježiš obrátil k Židom, ktorí mu uverili: 'Ak zostanete verní môjmu slovu, ste naozaj moji učeníci a spoznáte pravdu a pravda vás oslobodí'.” - Ján 8:31, 32.

9.5.2020 o 0:09 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  7x | Diskusia: 0 príspevkov

Nasledujúce


Už ste čítali?