Vidíme Jehovu Boha cez jeho stvorenie!

"Božie neviditeľné vlastnosti vidno zreteľne od stvorenia sveta, lebo ich možno vnímať z vytvorených vecí, dokonca jeho večnú moc a Božstvo." - Rimanom 1:20.

27.5.2017 o 14:12 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  2x | Diskusia: 0 príspevkov

Pokorní duchovní pastieri idú príkladom!

"Ak niekto naozaj nevie viesť svoju domácnosť, ako sa bude starať o Boží zbor?" - 1. Timotejovi 3:5. Ježiš svojich nasledovníkov učil, aby pokorne slúžili druhým, a bol im v tom príkladom. (Luk. 22:27)

27.5.2017 o 6:29 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  3x | Diskusia: 0 príspevkov

Rozjímanie pomáha k pochopeniu pravdy!

"Uvažuj o týchto veciach." - 1. Timotejovi 4:15. Reč je zázračný dar, ktorý sme dostali od Boha. (Žalm 139:14; Zjav. 4:11)

26.5.2017 o 15:09 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  2x | Diskusia: 0 príspevkov

Starý Zákon napísaný na naše vzdelanie!

"Všetko, čo bolo napísané predtým, bolo napísané na naše poučenie." - Rimanom 15:4. Skús si predstaviť nasledujúce situácie.

26.5.2017 o 14:07 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  3x | Diskusia: 0 príspevkov

O najvyššom možnom vzdelaní!

"Nebesia oznamujú Božiu slávu a priestor rozpráva o diele jeho rúk." - Žalm 19:1. Vďaka tomu, že Jehova nás vyučuje pravdu, vieme o jeho stvoriteľských dielach a o jeho predsavzatí veľmi veľa.

26.5.2017 o 6:27 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  2x | Diskusia: 0 príspevkov

Ako odolať pokušeniu?

"Postavte sa proti Diablovi pevní vo viere." - 1. Petra 5:9. Ježiš budoval vieru svojich učeníkov tým, čo hovoril, i tým, čo robil. (Mar. 11:20–24)

23.5.2017 o 10:24 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  10x | Diskusia: 0 príspevkov

Priatelia Ježiša Krista sú poslušní ľudia!

"Vy ste mojimi priateľmi, ak robíte to, čo vám prikazujem." - Ján 15:14. Ježiš si starostlivo vyberal blízkych priateľov!

22.5.2017 o 5:36 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  9x | Diskusia: 0 príspevkov

Zlá spoločnosť kazí mravnosť!

"Zlá spoločnosť kazí užitočné zvyky." - 1. Korintským 15:33. Ak si chceme zachovať dobrý vzťah k Jehovovi, musíme sa vyhýbať priateľstvu s tými, ktorí robia zlé veci.

20.5.2017 o 13:45 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  8x | Diskusia: 0 príspevkov

Ten deň už je tu!!

"Stále ho očakávaj." - Habakuk 2:3. Prorok Habakuk dostal za úlohu predpovedať konečné zničenie Jeruzalema.

19.5.2017 o 23:32 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  6x | Diskusia: 0 príspevkov

Najlepšia pomoc v celom vesmíre!

"Jehova je na mojej strane; nebudem sa báť. Čo mi môže urobiť pozemský človek? Jehova je na mojej strane, medzi tými, ktorí mi pomáhajú.! - Žalm 118:6, 7.

19.5.2017 o 1:53 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  5x | Diskusia: 0 príspevkov

Zákon lásky je Zákon života!

"Budeš milovať... svojho blížneho ako sám seba." - Lukáš 10:27. Ak nemáš istotu, ako sa v niektorej situácii zachovať, polož si otázku:

16.5.2017 o 8:15 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  8x | Diskusia: 0 príspevkov

Jehova Boh pripravuje zemský raj

"Miesto svojich nôh oslávim." - Izaiáš 60:13. Si rád, že v službe môžeš ponúkať príťažlivú literatúru, ktorá obsahuje praktické rady do života?

16.5.2017 o 7:09 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  7x | Diskusia: 0 príspevkov

Nedokonalí ľudia potrebujú odpustenie!

"Odpusť nám naše dlhy." - Matúš 6:12. Prečo Ježiš použil slovo „dlhy“, keď pri neskoršej príležitosti hovoril o hriechoch? (Mat. 6:12; Luk. 11:4)

15.5.2017 o 23:01 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  6x | Diskusia: 0 príspevkov

Ako sa ochrániť pred nemravnosťou?

"Zachovávaj svoju cestu ďaleko od nemravnej ženy a nepribližuj sa ku vchodu jej domu." - Príslovia 5:8.

15.5.2017 o 0:42 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  12x | Diskusia: 0 príspevkov

Budúcnosť našej planéty zabezpečená!

"Zvestujeme Krista... Božiu moc." - 1. Korintským 1:23, 24. Zdrojom Kristovej moci je Jehova, takže sme presvedčení, že aj on ako Všemohúci Boh dokáže ovládať prírodné sily.

13.5.2017 o 4:28 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  11x | Diskusia: 0 príspevkov

Všetci trpia pre jedného!

"Ak trpí jeden úd, všetky ostatné údy trpia s ním." - 1. Korintským 12:26. Rozumieť tomu, čo druhí prežívajú, nie je vždy ľahké.

13.5.2017 o 0:55 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  9x | Diskusia: 0 príspevkov

Satan klame podvodnou mocou bohatstva!

"Láska k peniazom je koreňom škodlivých vecí každého druhu." - 1. Timotejovi 6:10. Jehova chce, aby sme sa tešili zo života.

12.5.2017 o 2:59 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  7x | Diskusia: 0 príspevkov

Satan Diabol je prahad a veľký drak!

"Bol zvrhnutý veľký drak, ten prahad, ktorý sa nazýva Diabol a Satan, ktorý zvádza celú obývanú zem; bol zvrhnutý na zem a jeho anjeli boli zvrhnutí s ním." - Zjavenie 12:9.

12.5.2017 o 1:54 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  7x | Diskusia: 0 príspevkov

Ako Jehova napráva princov!

"Budem ťa musieť v správnej miere naprávať." - Jeremiáš 30:11. Kráľ Azariah „stále robil to, čo bolo priame v Jehovových očiach“. (2. Kráľ. 15:1–5)

12.5.2017 o 0:50 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  11x | Diskusia: 0 príspevkov

Ako vyhovieť tvrdohlavým princom!

"Ustanov nám teraz kráľa, aby nás súdil." - 1. Samuelova 8:5. Samuel sa tak dlho zdráhal splniť, čo od neho Izraeliti požadovali, že mu Jehova musel trikrát povedať, aby im vyhovel. (1. Sam. 8:7, 9, 22)

10.5.2017 o 11:01 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  7x | Diskusia: 0 príspevkov

Nasledujúce


Už ste čítali?