Ako ukázať lásku v manželstve?

"Nech manžel poskytuje svojej manželke to, čo jej patrí; ale nech sa správa aj manželka takisto k svojmu manželovi." - 1. Korinťanom 7:3.​

29.6.2016 o 11:06 | Karma článku: 0.00 | Prečítané  2-krát | Diskusia: žiaden príspevok

Ako apoštol Pavol povzbudzoval pomazaných

"Stále pamätáme na vaše dielo viery a vašu láskyplnú usilovnú prácu." - 1. Tesaloničanom 1:3. Služobníci celým časom majú vážnu zodpovednosť!​

28.6.2016 o 3:37 | Karma článku: 0.00 | Prečítané  3-krát | Diskusia: žiaden príspevok

Máme voľný prístup k Najvyššiemu!

"Približujme sa s voľnosťou reči k trónu nezaslúženej láskavosti, aby sme dostali milosrdenstvo a našli nezaslúženú láskavosť na pomoc v pravý čas." - Hebrejom 4:16.​

27.6.2016 o 8:03 | Karma článku: 0.00 | Prečítané  4-krát | Diskusia: žiaden príspevok

Najhorší čas v histórii ľudstva!

"Vtedy bude veľké súženie, aké nebolo od začiatku sveta až dosiaľ, áno, aké nikdy viac nebude." - Matúš 24:21.​

26.6.2016 o 3:13 | Karma článku: 0.00 | Prečítané  6-krát | Diskusia: žiaden príspevok

Koho posilňuje Jehova Boh

"Jehovove oči chodia sem a tam po celej zemi, aby ukázal svoju silu v prospech tých, ktorých srdce je celé voči nemu." - 2. Paralipomenon 16:9.​

24.6.2016 o 16:05 | Karma článku: 0.00 | Prečítané  10-krát | Diskusia: 1 príspevok

Ako pohania svojho boha zamenili

"Vyšla s nimi aj veľká zmiešaná spoločnosť." - 2. Mojžišova 12:38. Keď Izraeliti vyšli z Egypta, nerozdelili sa do rôznych samostatných skupín!

24.6.2016 o 13:40 | Karma článku: 0.00 | Prečítané  4-krát | Diskusia: 1 príspevok

Teokratický systém Jehovu Stvoriteľa

"Hlavou každého muža je Kristus; hlavou ženy je zase muž." - 1. Korintským 11:3. Manželia, ako by ste si mali plniť svoju úlohu?​

24.6.2016 o 2:06 | Karma článku: 0.00 | Prečítané  8-krát | Diskusia: 1 príspevok

Vyhýbajme sa zlej spoločnosti!

"Prestaňte sa stýkať s kýmkoľvek, kto sa nazýva brat, keď je smilník." - 1. Korinťanom 5:11. V 3. Mojžišovej 10:1–11 je zapísaná udalosť, ktorá spôsobila Áronovej rodine veľkú bolesť.

22.6.2016 o 11:05 | Karma článku: 0.00 | Prečítané  14-krát | Diskusia: 1 príspevok

Pomazaní bratia Krista vedú zbor!

"Poslúchajte tých, ktorí sa medzi vami ujímajú vedenia." - Hebrejom 13:17. Verní Jehovovi služobníci sa vždy ochotní v podriaďovaní sa zboru!​

21.6.2016 o 1:18 | Karma článku: 0.00 | Prečítané  14-krát | Diskusia: 1 príspevok

Dôvody oddanosti Bohu Jehovovi

"Budem ich pásť na dobrej pastvine." - Ezechiel 34:14. Rodičia majú podobný cieľ — viesť deti k tomu, aby slúžili Jehovovi.

20.6.2016 o 0:51 | Karma článku: 0.00 | Prečítané  15-krát | Diskusia: žiaden príspevok

Veľkorysosť daru života!

"Je to ako veľkorysý dar, že sú... vyhlásení za spravodlivých pomocou vyslobodenia výkupným, ktoré zaplatil Kristus Ježiš." - Rimanom 3:24.​

19.6.2016 o 14:05 | Karma článku: 0.00 | Prečítané  12-krát | Diskusia: žiaden príspevok

Koniec sveta ešte bližšie!

"Ako dlho, ó, Jehova?" - Izaiáš 6:11. Izaiáš chcel vedieť, ako dlho to potrvá, kým sa Izraeliti začnú kajať. Čo mu Boh povedal:

18.6.2016 o 5:55 | Karma článku: 0.00 | Prečítané  15-krát | Diskusia: žiaden príspevok

Koho zjavuje vesmírne stvorenie?

"Zodvihnite vysoko oči a hľaďte. Kto stvoril tieto veci?" - Izaiáš 40:26. Noviny Houston Chronicle v USA dali zaujímavú informáciu!

16.6.2016 o 9:04 | Karma článku: 0.00 | Prečítané  20-krát | Diskusia: žiaden príspevok

Ako získať všetko v živote?

"Stále hľadajte najprv kráľovstvo a Jeho spravodlivosť, a toto všetko vám bude pridané." - Matúš 6:33. Môžeme dôverovať Jehovovi, že nám bude žehnať, tak ako to sľúbil.

15.6.2016 o 10:51 | Karma článku: 0.00 | Prečítané  12-krát | Diskusia: žiaden príspevok

Dva košiare v jednom stáde

"Stanú sa jedným stádom jedného pastiera." - Ján 10:16.  Ježišovho podobenstva o ovciach a capoch sa dozvedáme zaujímavú pravdu.

14.6.2016 o 1:32 | Karma článku: 0.00 | Prečítané  12-krát | Diskusia: žiaden príspevok

Ako Boží pokoj stráži srdce

"Boží pokoj, ktorý prevyšuje každé myslenie, bude strážiť vaše srdce a vaše myšlienkové sily prostredníctvom Krista Ježiša." - Filipanom 4:7.​

13.6.2016 o 2:51 | Karma článku: 0.00 | Prečítané  17-krát | Diskusia: 1 príspevok

Zodpovedná Úloha Svedkov Jehovových!

"Preto choďte a robte učeníkov z ľudí všetkých národov." - Matúš 28:19. Kresťania v prvom storočí využívali rímsku cestnú sieť.

12.6.2016 o 3:01 | Karma článku: 0.00 | Prečítané  19-krát | Diskusia: 1 príspevok

S pomazaním dostali aj moc!

"Prijmete moc, keď na vás príde svätý duch, a budete mi svedkami tak v Jeruzaleme, ako aj v celej Judei a Samárii až do najvzdialenejšej časti zeme." - Skutky 1:8.​

11.6.2016 o 3:53 | Karma článku: 0.00 | Prečítané  18-krát | Diskusia: 3 príspevky

Nebeské Kráľovstvo Ježiša Krista je večné!

"Tvoj trón, ten sa stane pevne založeným na neurčitý čas." - 2. Samuelova 7:16. Jehova uzavrel túto zmluvu s Dávidom počas jeho vlády v Jeruzaleme.

10.6.2016 o 4:06 | Karma článku: 0.00 | Prečítané  11-krát | Diskusia: 1 príspevok

Nádej na vzkriesenie mŕtvych!

"Nezanecháš moju dušu v šeole." - Žalm 16:10. Jeden dôvod, prečo máme istotu, že Ježiš bol vzkriesený, je horlivosť, s akou o tom Ježišovi učeníci rozprávali druhým.

10.6.2016 o 2:48 | Karma článku: 0.00 | Prečítané  15-krát | Diskusia: 1 príspevok

Nasledujúce


Už ste čítali?