Jehova uctievaný čoraz väčším počtom ľudí!

"Preukazujú [Bohu] dňom a nocou svätú službu." - Zjavenie 7:15. Keď sa v roku 1914 začali posledné dni, na celom svete bolo iba niekoľko tisíc Jehovových služobníkov.

21.1.2017 o 21:08 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  9x | Diskusia: 0 príspevkov

Správny spôsob vychovávania

“Hľa, skutočný Izraelita, v ktorom niet klamu.” - Ján 1:47. Na rozdiel od Ježiša ty nedokážeš čítať v ľudskom srdci!  

20.1.2017 o 1:19 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  16x | Diskusia: 0 príspevkov

Ako vychovať Samsonov

“Nech... nás poučí, čo máme robiť.” - Sudcovia 13:8. Manoachovi a jeho manželke sa zanedlho narodí syn! 

20.1.2017 o 0:16 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  11x | Diskusia: 0 príspevkov

Ako vnímať tento svet správne?

“Nemilujte... veci vo svete.” - 1. Jána 2:15. Je nebezpečné príliš využívať to, čo svet ponúka. (1. Kor. 7:29–31) 

19.1.2017 o 23:12 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  11x | Diskusia: 0 príspevkov

Ako Jehova neustále podporuje svoj ľud!

“Jehovova ruka sa neskrátila tak, že nemôže zachrániť.” - Izaiáš 59:1. Aká je skutočnosť o Božej pomoci?

17.1.2017 o 0:53 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  14x | Diskusia: 0 príspevkov

Život verných v rukách Jehovu Boha

“Chráni duše svojich verne oddaných; z ruky zlých ich oslobodzuje.” - Žalm 97:10. Medzi priority každého milujúceho otca určite patrí to, že chráni svoju rodinu!

16.1.2017 o 0:38 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  15x | Diskusia: 0 príspevkov

Malovernosť je vlastnosť neverných

“Ty maloverný, prečo si zapochyboval?” -Matúš 14:31. Učeníci vidia Ježiša, ako kráča po rozbúrenom Galilejskom mori.

15.1.2017 o 4:15 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  16x | Diskusia: 0 príspevkov

Prejav Božej dynamickej sily

“Ovocie ducha je láska.” - Galatians 5:22. Nemenej dôležité sú aj ďalšie stránky ovocia ducha, ako je miernosť, sebaovládanie a trpezlivosť.

15.1.2017 o 3:10 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  16x | Diskusia: 0 príspevkov

Najväčšie potešenie zo života

“Maj tiež najväčšie potešenie v Jehovovi.” -Žalm 37:4. V novom svete budeme mať najväčšiu radosť z toho, že budú uspokojené naše duchovné potreby. (Mat. 5:3) 

13.1.2017 o 5:28 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  20x | Diskusia: 0 príspevkov

Bdelosť pred Armagedonom potrebná

“Zostaňte bdelí.” -Matúš 24:42. Toto Ježišovo nabádanie je už samo osebe pádny dôvod, prečo stále očakávať koniec.

13.1.2017 o 4:25 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  17x | Diskusia: 0 príspevkov

Kde sa dáva chvála Jehovovi

“Uprostred zboru ťa budem chváliť.” - Žalm 22:22. Sála Kráľovstva je centrum čistého uctievania pre ľudí, ktorí bývajú v jej okolí.  

13.1.2017 o 3:23 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  15x | Diskusia: 0 príspevkov

Príchod Ježiša v Armagedone bude neviditeľný

“Vtedy budú spravodliví žiariť jasne ako slnko v kráľovstve svojho Otca.” - Matúš 13:43. Niektoré cirkvi učia, že kresťania budú vzatí do neba v hmotnom tele.

9.1.2017 o 9:08 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  22x | Diskusia: 0 príspevkov

Vidina apoštola Pavla sa spĺňa dnes!

“Prejdem k nadprirodzeným videniam a zjaveniam Pánovým.” - 2. Korinťanom 12:1. Ako sa zmenila situácia v čase?

8.1.2017 o 23:57 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  15x | Diskusia: 0 príspevkov

Od roku 1914 žijeme v čase konca!

“Beda zemi a moru, lebo k vám zostúpil Diabol, majúc veľký hnev, vediac, že má krátky čas.”  -Zjavenie 12:12.

7.1.2017 o 23:28 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  22x | Diskusia: 0 príspevkov

Aká budúcnosť čaká veriacich?

“Nijaký usadlík nepovie: „Som chorý.“ - Izaiáš 33:24. Ak zostaneme verní Bohu, môžeme byť svedkami jedného z najväčších zázrakov všetkých čias!

7.1.2017 o 1:29 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  14x | Diskusia: 0 príspevkov

Kvalita vína premeneného z vody!

“Starejší ochutnal vodu premenenú na víno.” - Ján 2:9. Ježiš sa zázračne postaral o to, aby bolo dosť kvalitného vína pre všetkých. (Ján 2:6–11) 

6.1.2017 o 23:00 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  13x | Diskusia: 0 príspevkov

Koniec utrpenia a smrti Bohom Jehovom!

“Jehova istotne zotrie slzy zo všetkých tvárí.” - Izaiáš 25:8. My kresťania sme povzbudzovaní, aby sme premýšľali o svojej nádeji!

5.1.2017 o 21:05 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  17x | Diskusia: 0 príspevkov

Koho Satan Diabol neoklamal?

“Postavte sa proti Satanovi.” - 1. Petra 5:9. Nás, Jehovových služobníkov, Satan neoklamal tvrdením, že neexistuje. 

3.1.2017 o 5:37 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  15x | Diskusia: 0 príspevkov

Jehova dáva pochopenie veriacim!

“Spôsobím, aby si mal pochopenie, a budem ťa poučovať o ceste, po ktorej by si mal ísť. Ja budem radiť s okom upreným na teba.” -Žalm 32:8.

2.1.2017 o 22:39 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  15x | Diskusia: 0 príspevkov

Komu Jehova zveruje zodpovednosť

“Timotej je mojím milovaným verným dieťaťom v spojitosti s Pánom; a ten vám pripomenie moje spôsoby.” -1. Korinťanom 4:17.  

2.1.2017 o 0:01 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  15x | Diskusia: 1 príspevok

Nasledujúce


Už ste čítali?