Jehova nahradzuje telesný Izrael duchovným

"Kde sú tvoji bohovia, ktorých si si urobila? Nech vstanú, ak ťa môžu zachrániť v čase tvojho nešťastia." - Jeremiáš 2:28.​

28.5.2016 o 23:48 | Karma článku: 0.00 | Prečítané  9-krát | Diskusia: žiaden príspevok

Ocenenie za obetavú prácu

"Padli Pavlovi okolo krku a nežne ho bozkávali." - Skutky 20:37. Krajských dozorcov a ich manželky považujeme za duchovne silných, húževnatých ľudí.

27.5.2016 o 23:54 | Karma článku: 0.00 | Prečítané  12-krát | Diskusia: žiaden príspevok

Môžeme kontrolovať svoje žiadosti!

"Vystríhajte sa každého druhu žiadostivosti." - Lukáš 12:15. Chamtivosť sa môže spočiatku prejaviť v malých veciach, ale keď ju neovládneme, rýchlo rastie a ovládne nás.

26.5.2016 o 23:37 | Karma článku: 0.00 | Prečítané  9-krát | Diskusia: 1 príspevok

Ako získať skutočnú slávu?

"Keď vás hania pre Kristovo meno, ste šťastní, lebo na vás spočíva duch slávy, áno, Boží duch." - 1. Petra 4:14.

26.5.2016 o 9:08 | Karma článku: 0.00 | Prečítané  10-krát | Diskusia: 1 príspevok

Hľadajme správny čas na všetko!

"Aké dobré je slovo v pravý čas!" - Príslovia 15:23. Spolukresťanom môžeme pomáhať robiť duchovné pokroky tak, že ich požiadame, aby nám s niečím pomohli.

25.5.2016 o 5:19 | Karma článku: 0.00 | Prečítané  13-krát | Diskusia: žiaden príspevok

Stvoriteľ je Boh Poriadku!

"Boh nie je Bohom neporiadku, ale pokoja." - 1. Korintským 14:33. Jehova, Stvoriteľ vesmíru, robí všetko organizovaným spôsobom.

24.5.2016 o 2:00 | Karma článku: 0.00 | Prečítané  12-krát | Diskusia: žiaden príspevok

Rozumné požiadavky od Jehovu!

"Nedávaj mi chudobu ani bohatstvo." - Príslovia 30:8. Jehova nechce, aby jeho služobníci žili v úplnej chudobe.

24.5.2016 o 0:12 | Karma článku: 0.00 | Prečítané  14-krát | Diskusia: žiaden príspevok

Ježiš a manželka dedia celý vesmír!

"Zveril im svoj majetok." - Matúš 25:14. V podobenstve o talentoch sa hovorí, že pán dal jednému otrokovi päť talentov, druhému dal dva a ďalšiemu dal iba jeden.

21.5.2016 o 23:53 | Karma článku: 0.00 | Prečítané  19-krát | Diskusia: 1 príspevok

O najlepšej vláde sveta!

"Toto dobré posolstvo o kráľovstve sa bude zvestovať po celej obývanej zemi na svedectvo všetkým národom." - Matúš 24:14.

21.5.2016 o 1:48 | Karma článku: 0.00 | Prečítané  19-krát | Diskusia: 1 príspevok

Svätopluk a jeho ´tri prúty´

"Trojnásobný povraz sa nedá rýchlo pretrhnúť." - Kazateľ 4:12. Základným stavebným kameňom pevného manželstva je vzájomná vernosť a podriadenosť jeho Pôvodcovi.

20.5.2016 o 6:00 | Karma článku: 0.00 | Prečítané  13-krát | Diskusia: 1 príspevok

Ako Jehova zachraňuje svojich

"Vyjdite z tohto miesta, lebo Jehova privedie toto mesto do skazy!" - 1. Mojžišova 19:14. Keď sa Jehovovi služobníci dostávali do nebezpečných situácií, Jehova ich chránil.

20.5.2016 o 4:30 | Karma článku: 0.00 | Prečítané  16-krát | Diskusia: 1 príspevok

Pomsta patrí Jehovovi Bohu!

"Nebudeš sa mstiť a nebudeš mať nevraživosť proti synom svojho ľudu; a budeš milovať svojho blížneho ako samého seba." - 3. Mojžišova 19:18.

17.5.2016 o 22:22 | Karma článku: 0.00 | Prečítané  15-krát | Diskusia: 1 príspevok

Kristus a jeho bratia sú svetlo sveta!

Nech svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše znamenité skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je v nebesiach." - Matúš 5:16.

16.5.2016 o 22:15 | Karma článku: 0.00 | Prečítané  15-krát | Diskusia: žiaden príspevok

Priateľstvo s hlupákmi sa nevypláca!

"Kto sa stýka s hlupákmi, zle pochodí." - Príslovia 13:20. Tvoje dieťa by mohlo byť postupne zvedené na nebezpečné chodníčky.

16.5.2016 o 6:39 | Karma článku: 0.00 | Prečítané  14-krát | Diskusia: žiaden príspevok

Priblížme sa k Bohu!

"Priblížte sa k Bohu, a on sa priblíži k vám." - Jakub 4:8.Jehova prejavil lásku ľudskej rodine tým, že pre nás vytvoril nádherný pozemský domov.

13.5.2016 o 19:00 | Karma článku: 0.00 | Prečítané  19-krát | Diskusia: žiaden príspevok

Máte sa preukázať svätými!

"Máte sa preukázať svätými, lebo ja, Jehova, váš Boh, som svätý." - 3. Mojžišova 19:2. Izraeliti mali učiť svoje deti, aby sa vo všetkých oblastiach života riadili Božími normami svätosti.

13.5.2016 o 12:50 | Karma článku: 0.00 | Prečítané  14-krát | Diskusia: žiaden príspevok

Aj slabší sú potrební!

"Údy tela, ktoré sa zdajú byť slabšími, sú potrebné. " - 1. Korintským 12:22. Pavol svojím prirovnaním o ľudskom tele zdôraznil, že každý kresťan je cenným členom zboru.

13.5.2016 o 4:30 | Karma článku: 0.00 | Prečítané  20-krát | Diskusia: 1 príspevok

Podľa reči sa rozozná človek!

"Nech je vaša reč vždy ľúbezná, okorenená soľou, aby ste vedeli, ako by ste mali každému odpovedať." - Kolosanom 4:6.

12.5.2016 o 17:55 | Karma článku: 0.00 | Prečítané  15-krát | Diskusia: 1 príspevok

Jehova udeľuje službu len verným!

"Uznal ma za verného tým, že mi pridelil službu." - 1. Timotejovi 1:12. Jehova je ten, kto ťa poveruje úlohami, a tak ti ich určite pomôže zvládnuť.

11.5.2016 o 13:50 | Karma článku: 0.00 | Prečítané  16-krát | Diskusia: 1 príspevok

Podobenstvo o desiatich pannách

"Nebeské kráľovstvo bude podobné desiatim pannám, ktoré si vzali lampy a vyšli v ústrety ženíchovi." - Matúš 25:1. Kto je ženích z tohto podobenstva?

10.5.2016 o 9:24 | Karma článku: 0.00 | Prečítané  17-krát | Diskusia: 1 príspevok

Nasledujúce


Už ste čítali?