Smrť zničená ako posledný nepriateľ

"Ako posledný nepriateľ má byť zničená smrť." - 1. Korinťanom 15:26. Keď boli Adam a Eva stvorení, nemali žiadnych nepriateľov.

25.8.2016 o 6:05 | Karma článku: 0.00 | Prečítané  11-krát | Diskusia: žiaden príspevok

Aká je najväčšia česť človeka?

"Nech dokáže, aké je jeho vlastné dielo, a potom bude mať príčinu jasať nad sebou." - Galaťanom 6:4. Aká je najväčšia česť človeka?

24.8.2016 o 6:52 | Karma článku: 0.00 | Prečítané  12-krát | Diskusia: žiaden príspevok

Prílišná dôvera je pred pádom!

"Ten, kto si myslí, že stojí, nech si dá pozor, aby nepadol." - 1. Korinťanom 10:12. Pouvažujme o Dávidovi, kráľovi starovekého izraelského národa.

23.8.2016 o 2:55 | Karma článku: 0.00 | Prečítané  17-krát | Diskusia: žiaden príspevok

Jehova prehliadá hriechy kajúcnych

"Ak by si pozoroval previnenia... ó, Jehova, kto by mohol obstáť?" - Žalm 130:3. Predstav si, že by si spolu s Mojžišom počúval, ako sa Áron vyhovára, prečo urobil zlatú sochu teľaťa.  

22.8.2016 o 4:08 | Karma článku: 0.00 | Prečítané  14-krát | Diskusia: žiaden príspevok

Zvestovanie sa blíži ku koncu!

"Toto dobré posolstvo o kráľovstve sa bude zvestovať." - Matúš 24:14. V povojnovom roku 1919 sa otvorila možnosť po celom svete vydávať svedectvo o Božom Kráľovstve.

21.8.2016 o 5:21 | Karma článku: 0.00 | Prečítané  10-krát | Diskusia: žiaden príspevok

Jehova si všíma spravodlivých

"Jehovove oči sú obrátené na spravodlivých a jeho uši na ich pokorné prosby." - 1. Petra 3:12. Spravodliví tvoria veľký zástup!

20.8.2016 o 0:26 | Karma článku: 0.00 | Prečítané  13-krát | Diskusia: žiaden príspevok

Jeden prejav biblickej viery

"If anyone does not provide for those who are his own, and especially for those who are members of his household, he has disowned the faith and is worse than a person without faith." - 1 Timotejovi 5:8.

18.8.2016 o 22:43 | Karma článku: 0.00 | Prečítané  13-krát | Diskusia: žiaden príspevok

Nebeská svadba Ježiša Krista

"Panny, ktoré boli pripravené, vošli s ním na svadobnú hostinu." - Matúš 25:10. Rozvážne panny nezaskočil ženíchov príchod aj vďaka tomu, že boli bdelé.

18.8.2016 o 7:01 | Karma článku: 0.00 | Prečítané  17-krát | Diskusia: žiaden príspevok

Znášať sa a odpúšťať je kresťanské!

"Ďalej sa navzájom znášajte a ochotne si vzájomne odpúšťajte." - Kolosanom 3:13. Jedným zo symbolických stavebných kameňov, ktorý nesmie chýbať v žiadnom manželstve, je odpúšťanie.

16.8.2016 o 14:23 | Karma článku: 0.00 | Prečítané  13-krát | Diskusia: žiaden príspevok

Duchovné oblečenie Kresťanov

"Oblečte si nežnú náklonnosť súcitu." -  Kolosanom 3:12. ´Nežná náklonnosť súcitu´ je súčasťou novej osobnosti a od všetkých kresťanov sa očakáva, že na nej budú pracovať. (Kol. 3:9, 10)

16.8.2016 o 2:42 | Karma článku: 0.00 | Prečítané  9-krát | Diskusia: žiaden príspevok

Tajomstvá o nebeskom Kráľovstve

"Nebeské kráľovstvo sa podobá pokladu skrytému na poli... Nebeské kráľovstvo sa ďalej podobá cestujúcemu obchodníkovi, ktorý hľadá znamenité perly." - Matúš 13:44, 45.  

16.8.2016 o 1:37 | Karma článku: 0.00 | Prečítané  12-krát | Diskusia: žiaden príspevok

Múdrosť a Rozumnosť Jehovu Boha

"Ak si nemôže dovoliť ovcu, tak vezme dve hrdličky alebo dve holúbätá." - 3. Mojžišova 12:8. Podľa mojžišovského Zákona mali Izraeliti prinášať Bohu presne stanovené obete. (3. Mojž. 9:1–4, 15–21)

14.8.2016 o 3:03 | Karma článku: 0.00 | Prečítané  10-krát | Diskusia: žiaden príspevok

Splnenie prvého proroctva Biblie sa blíži!

"Položím nepriateľstvo medzi teba a ženu a medzi tvoje semeno a jej semeno." - 1. Mojžišova 3:15. Aké veľké malo byť toto nepriateľstvo?

13.8.2016 o 1:32 | Karma článku: 0.00 | Prečítané  20-krát | Diskusia: žiaden príspevok

Proroctvo Krista o Svedkoch Jehovových

"Budete bití v synagógach a budete stáť pred miestodržiteľmi a kráľmi." - Marek 13:9. Budete bití v synagógach a budete stáť pred miestodržiteľmi a kráľmi. (Mar. 13:9)

12.8.2016 o 9:52 | Karma článku: 0.00 | Prečítané  19-krát | Diskusia: žiaden príspevok

Otázka Zvrchovanosti vesmíru sa týka aj anjelov!

"Práve do tých vecí túžia nahliadnuť anjeli." - 1. Petra 1:12. Jehova mohol dať Bibliu napísať aj anjelom, lebo sa o nás i o to, čo robíme, veľmi zaujímajú.

11.8.2016 o 23:52 | Karma článku: 0.00 | Prečítané  20-krát | Diskusia: žiaden príspevok

Pomazaní a iné ovce sú jedno stádo

"Mám iné ovce, ktoré nie sú z tohto ovčinca; aj tie privediem, a budú počúvať môj hlas, a stanú sa jedným stádom jedného pastiera." - Ján 10:16.​

9.8.2016 o 1:08 | Karma článku: 0.00 | Prečítané  17-krát | Diskusia: žiaden príspevok

Jehova je spoločníkom verných!

"Jehova, tvoj Boh, je s tebou, kamkoľvek pôjdeš." - Jozua 1:9. Jehova bol naozaj s Jozuom všade, kamkoľvek išiel.

8.8.2016 o 6:41 | Karma článku: 0.00 | Prečítané  15-krát | Diskusia: žiaden príspevok

Mojžiš videl Neviditeľného!

"Zostal pevný, akoby videl Toho, ktorý je neviditeľný." - Hebrejom 11:27. Faraón bol mocný vládca a Egypťania ho považovali za boha.

6.8.2016 o 14:01 | Karma článku: 0.00 | Prečítané  18-krát | Diskusia: žiaden príspevok

Vždy ďakujme Jehovovi!

"Vzdávajte vďaky Jehovovi, lebo je dobrý." - Žalm 106:1. Jehovov ľud sa počas celých dejín radoval z požehnaní.

6.8.2016 o 1:00 | Karma článku: 0.00 | Prečítané  20-krát | Diskusia: žiaden príspevok

Ako sa prejavuje viera v Boha?

"Ten, kto sa približuje k Bohu, musí veriť, že je a že sa stáva darcom odmeny tým, ktorí ho vážne hľadajú." - Hebrejom 11:6.​

5.8.2016 o 23:20 | Karma článku: 0.00 | Prečítané  15-krát | Diskusia: žiaden príspevok

Nasledujúce


Už ste čítali?