Sila pravej lásky!

"Láska je silná ako smrť." - Pieseň 8:6. Manželstvo muža a ženy, ktorí slúžia Jehovovi, by malo vynikať láskou.

29.9.2016 o 6:19 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  0x | Diskusia: 0 príspevkov

Politici spoznávajú pravdu!

"Prokonzul... uveril." - Skutky 13:12. Keďže Židia boli rozptýlení po celej Rímskej ríši, s Hebrejskými Písmami sa oboznámili aj mnohí Nežidia.

27.9.2016 o 4:01 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  8x | Diskusia: 0 príspevkov

Vysokí predstavitelia prijímajú pravdu!

"Prokonzul... uveril." - Skutky 13:12. Keďže Židia boli rozptýlení po celej Rímskej ríši, s Hebrejskými Písmami sa oboznámili aj mnohí Nežidia.

27.9.2016 o 0:07 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  6x | Diskusia: 0 príspevkov

Začiatok odpadlíctva v prvom storočí

"Viem, že po mojom odchode vniknú medzi vás utláčajúci vlci a nebudú nežne zaobchádzať so stádom." - Skutky 20:29.

26.9.2016 o 3:14 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  6x | Diskusia: 0 príspevkov

Vždy sa zaujímal o duchovné pravdy!

"Našli ho v chráme." - Lukáš 2:46. Jeden spôsob, akým nás Jehova učí súdržnosti, sú naše zhromaždenia.

26.9.2016 o 1:35 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  6x | Diskusia: 0 príspevkov

Zakázaný Strom v Edene

"Zo stromu poznania dobrého a zlého, z toho nebudeš jesť." - 1. Mojžišova 2:17. Adam informoval Evu o Božom príkaze.

24.9.2016 o 0:47 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  6x | Diskusia: 0 príspevkov

Správanie pravých Kresťanov oslavuje Jehovu Boha!

"Udržte si znamenité správanie medzi národmi, aby... v dôsledku vašich znamenitých skutkov, ktorých sú očitými svedkami, oslavovali Boha." - 1. Petra 2:12.

23.9.2016 o 5:00 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  8x | Diskusia: 0 príspevkov

Význam mena Jehova

"Tak máš povedať synom Izraela: „DOKÁŽEM, ŽE SOM ma poslal k vám.“ - 2. Mojžišova 3:14. Zamyslime sa nad tým, aký je význam Božieho mena.

23.9.2016 o 2:27 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  7x | Diskusia: 0 príspevkov

Chráňme sa pred deštruktívnou filozofiou!

"Dajte si pozor, aby vás azda niekto neodviedol ako svoju korisť filozofiou a prázdnym klamom podľa ľudskej tradície." - Kolosanom 2:8.

22.9.2016 o 18:55 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  10x | Diskusia: 0 príspevkov

Pomazaní majú podporu anjelov!

"Už dosť! Teraz odním moju dušu, Jehova, lebo nie som o nič lepší ako moji predkovia." - 1. Kráľov 19:4. ​

20.9.2016 o 1:16 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  17x | Diskusia: 0 príspevkov

Múdrosť je lepšia ako peniaze!

"Kto si požičiava, je sluhom tomu, kto dáva pôžičku." - Príslovia 22:7. Jehova vie, že nejaké peniaze potrebujeme.

19.9.2016 o 2:02 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  16x | Diskusia: 0 príspevkov

Izrael stratil Božie Kráľovstvo!

"Božie kráľovstvo vám bude odňaté a bude dané národu, ktorý prináša jeho ovocie." - Matúš 21:43. V prvom storočí n. l. sa Jehova od neverného izraelského národa odvrátil.

18.9.2016 o 11:08 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  18x | Diskusia: 0 príspevkov

Vychovávajte deti v Jehovovej ceste!

"Vychovávajte [svoje deti] v kázni a v Jehovovom myšlienkovom usmerňovaní." - Efezanom 6:4. Je to ľahká úloha? Rozhodne nie!

16.9.2016 o 17:10 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  22x | Diskusia: 0 príspevkov

Obete pomazaných kresťanov ako ´kňazov´

"Obetujme Bohu obeť chvály, ovocie pier, ktoré sa verejne hlásia k jeho menu." - Hebrejom 13:15. Obete chvály predkladáme tak, že hovoríme druhým o Jehovovom svätom mene.

15.9.2016 o 18:18 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  16x | Diskusia: 0 príspevkov

Chop sa skutočného života!

"Aby konali dobro... a aby si ako poklad bezpečne zhromažďovali znamenitý základ do budúcnosti, aby sa tak chopili skutočného života." - 1. Timotejovi 6:18, 19.​

15.9.2016 o 6:30 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  18x | Diskusia: 0 príspevkov

Priblíž sa k Všemohúcemu!

"Pre mňa je dobré približovať sa k Bohu." - Žalm 73:28. Premýšľal si o tom, čo sa v Biblii píše o Jehovovom zaobchádzaní s jeho vernými služobníkmi v minulosti?

13.9.2016 o 9:06 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  13x | Diskusia: 0 príspevkov

Význam biblického slova ´svätý´

"Dokážete, že ste svätí." - 3. Mojžišova 11:45. Jehova od svojich služobníkov očakáva, že budú svätí.

12.9.2016 o 19:09 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  13x | Diskusia: 0 príspevkov

Zlaté pravidlo pre celé ľudstvo!

"Všetko, čo chcete, aby vám ľudia robili, musíte takisto robiť im." - Matúš 7:12. Ako môžeme uplatniť toto „Zlaté pravidlo“, ktoré dal Ježiš?

12.9.2016 o 5:21 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  14x | Diskusia: 0 príspevkov

Tajomstvo pravej múdrosti

"Bázeň pred Jehovom — to je múdrosť." - Jób 28:28. Jehova chcel pomôcť Mojžišovi nadobudnúť túto bázeň a konať múdro, preto mu poukázal na rozdiel medzi človekom a Všemohúcim Bohom.

10.9.2016 o 22:24 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  12x | Diskusia: 0 príspevkov

Svadba Baránka má časovú hranicu!

"Dvere sa zavreli." - Matúš 25:10. Skôr ako sa začne veľké súženie, budú všetci verní pomazaní kresťania na zemi s konečnou platnosťou zapečatení.

9.9.2016 o 23:07 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  14x | Diskusia: 0 príspevkov

Nasledujúce


Už ste čítali?