Už je tu hodina súdu!

“Bojte sa Boha a oslavujte ho, lebo prišla hodina jeho súdu.” - Zjavenie 14:7. Teraz je čas oznamovať toto posolstvo.

3.12.2016 o 7:35 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  2x | Diskusia: 0 príspevkov

Koho vyučuje Jehova Boh?

"Všetci budú vyučovaní Jehovom." - Ján 6:45. V zbore je veľa mladých, ktorí neboli vychovávaní v kresťanskej rodine.

2.12.2016 o 22:00 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  4x | Diskusia: 0 príspevkov

Kto svedčí o pravom Bohu?

"´Ste moji svedkovia´, je Jehovov výrok." - Izaiáš 43:10. Izraeliti uctievali svojho Boha, Jehovu, a iné národy zasa svojich bohov.

2.12.2016 o 20:45 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  4x | Diskusia: 0 príspevkov

Rozdeľovanie oviec od capov

"Postaví ovce po svojej pravici, ale capov po svojej ľavici." - Matúš 25:33. Dnes rozumieme podobenstvu o ovciach a capoch úplne jasne.

1.12.2016 o 19:38 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  4x | Diskusia: 0 príspevkov

Jehova nám zabezpečuje pomoc!

"Neboj sa. Ja sám ti pomôžem." - Izaiáš 41:13. Jehova chce, aby jeho ľud dnes oznamoval dobré posolstvo!

29.11.2016 o 23:49 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  6x | Diskusia: 0 príspevkov

Zákon ohľadne manželstva

"Vstúpte do manželstva iba v Pánovi." - 1. Korinťanom 7:39. V Šalamúnovej piesni nachádzajú poučenie aj slobodní kresťania!

28.11.2016 o 22:42 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  8x | Diskusia: 0 príspevkov

Pravé šťastie je v duchovnosti!

“Šťastní sú tí, ktorí si uvedomujú svoje duchovné potreby.” - Matúš 5:3. Život mladých vo svete sa točí hlavne okolo materiálnych vecí.

26.11.2016 o 23:20 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  5x | Diskusia: 0 príspevkov

Pozvánka do Nového Sveta!

"Mnoho ľudí istotne pôjde a povie: „Poďte, a vystúpme na Jehovov vrch, k domu Boha Jakobovho.“ - Izaiáš 2:3.

26.11.2016 o 7:00 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  5x | Diskusia: 0 príspevkov

Poznanie Jehovu prevyšuje poznanie sveta!

"Boríme úvahy a všetko povýšené, čo sa pozdvihuje proti poznaniu Boha." - 2. Korinťanom 10:5. Ako kresťania si musíme dávať pozor na čokoľvek, čo by mohlo narušiť náš vzťah k Jehovovi.

25.11.2016 o 8:30 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  8x | Diskusia: 0 príspevkov

Adam nás nakazil smrťou!

"Pre jedného človeka prišiel na svet hriech a pre hriech smrť, a tak sa smrť rozšírila na všetkých ľudí, pretože všetci zhrešili." - Rimanom 5:12.

25.11.2016 o 7:26 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  7x | Diskusia: 0 príspevkov

Pýcha pred pádom!

"Pýcha predchádza zrútenie." - Príslovia 16:18. Je nesporné, že hriešne sklony majú na nás silný vplyv.  

25.11.2016 o 6:19 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  6x | Diskusia: 0 príspevkov

Zvestujme do konca tohoto sveta!

“Počujeme ich hovoriť našimi jazykmi o vznešených Božích veciach.” - Skutky 2:11. Ceňme si vzácnu česť vydávať svedectvo  

21.11.2016 o 22:48 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  11x | Diskusia: 0 príspevkov

Úpriná pochvala robí zázraky!

“Nezadržuj dobro pred tými, ktorým patrí, ak by bolo v moci tvojej ruky to urobiť.” - Príslovia 3:27. Keď si na spolukresťanovi všimneme nejakú dobrú vlastnosť, povieme mu to?

21.11.2016 o 0:16 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  13x | Diskusia: 0 príspevkov

Sám Stvoriteľ je našim Profesorom!

“Ja, Jehova, som tvoj Boh, Ten, čo ťa vyučuje na tvoj úžitok, Ten, kto ťa nechal kráčať po ceste, po ktorej máš chodiť.” -Izaiáš 48:17.

20.11.2016 o 23:10 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  12x | Diskusia: 0 príspevkov

Jehova Boh vidí vždy všetkých!

“Jehovove oči sú na každom mieste a neustále pozorujú zlých i dobrých.” - Príslovia 15:3. Dnes sa všade inštalujú bezpečnostné kamery.  

19.11.2016 o 1:10 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  18x | Diskusia: 0 príspevkov

Kristovo varovanie pred koncom

“Nepoznám vás.” - Matúš 25:12. Chcel Ježiš v podobenstve o desiatich pannách povedať, že mnohí z pomazaných kresťanov sa stanú nevernými a budú musieť byť nahradení? (Mat. 25:1–13)  

19.11.2016 o 0:04 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  13x | Diskusia: 0 príspevkov

Odvaha a silné srdce posilňuje nádej!

"Buď odvážny a nech je tvoje srdce silné, áno, dúfaj v Jehovu." - Žalm 27:14. Ako môžeme nadobudnúť odvahu?

18.11.2016 o 23:00 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  12x | Diskusia: 0 príspevkov

Dokonalé kresťanské šaty!

"Oblečte si lásku, lebo je dokonalým putom jednoty." - Kolosanom 3:14. Obetavá láska, akú mal Kristus, sa podobá malte, ktorá spája stavebné kamene manželstva a vytvára z neho pevnú stavbu.

17.11.2016 o 21:40 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  10x | Diskusia: 0 príspevkov

Trpezlivosť je vlastnosť skromnosti

"Prejavujte trpezlivosť." - Jakub 5:7. Musíme skromne pripustiť, že duchovný rast záujemcu nemôžeme nijako ovplyvniť.

15.11.2016 o 10:37 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  15x | Diskusia: 0 príspevkov

Biblický pohľad na alkohol

"Nepite víno ani opojný nápoj... keď vchádzate do stanu stretnutia." - 3. Mojžišova 10:9. Ale čo vyplýva z tejto pasáže?

13.11.2016 o 20:46 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  23x | Diskusia: 0 príspevkov

Nasledujúce


Už ste čítali?