Aj vzdelaní môžu otupieť!

"Otupeli ste v počúvaní." - Hebrejom 5:11. Prečo bol Pavol taký rázny a priamy? Podobne ako Jehova, aj on miloval hebrejských kresťanov a robil si o nich starosti!

25.10.2016 o 19:04 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  2x | Diskusia: 0 príspevkov

Náš cieľ sú duchovné veci!

"Upierajte svoju myseľ na veci hore, nie na veci na zemi." - Kolosanom 3:2. Koloský zbor v prvom storočí bol v nebezpečenstve!

24.10.2016 o 20:00 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  4x | Diskusia: 1 príspevok

Samostatnosť človeka vedie k smrti!

"V deň, keď z neho zješ, určite zomrieš." - 1. Mojžišova 2:17. Ako tomu asi rozumel Adam ohľadne ´dňa´, v ktorom by zomrel?

24.10.2016 o 18:09 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  4x | Diskusia: 1 príspevok

Jediná správna cesta života!

"Toto je tá cesta. Choďte po nej." - Izaiáš 30:21. Počas celých biblických dejín Jehova viedol svoj ľud rôznymi spôsobmi.

24.10.2016 o 17:04 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  4x | Diskusia: 0 príspevkov

Dôvod Kristovho príchodu na Zem

"Preto som sa narodil a preto som prišiel do sveta, aby som svedčil o pravde." - Ján 18:37. Tieto inšpirované slová povedal Ježiš Kristus.

21.10.2016 o 18:50 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  10x | Diskusia: 0 príspevkov

Jehova sa stará o slabých!

"Máte pomáhať tým, ktorí sú slabí." - Skutky 20:35. Možno si niekedy už aj sám prekonal vážnu chorobu!

20.10.2016 o 20:03 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  9x | Diskusia: 0 príspevkov

Kto bude zachránený?

"[Ježiš] začal zvestovať a hovoriť: „Kajajte sa, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo.“ - Matúš 4:17. Ježiš učil svojich nasledovníkov, aby robili to isté, čo on.

19.10.2016 o 18:09 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  10x | Diskusia: 0 príspevkov

Najlepší pomocník vo vesmíre je náš!

"Jehova je môj pomocník; nebudem sa báť." - Hebrejom 13:6. Dlhoročný starší z jednej rozvojovej krajiny rozpráva:

18.10.2016 o 16:43 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  11x | Diskusia: 0 príspevkov

Vážme si bratov Kráľa!

"Do tej miery, ako ste to robili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste to urobili." - Matúš 25:40. V tomto podobenstve Kristus vysvetľuje niečo veľmi dôležité!

17.10.2016 o 15:30 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  9x | Diskusia: 0 príspevkov

Najlepší spôsob života!

"Ja, Jehova, som... ťa nechal kráčať po ceste, po ktorej máš chodiť." - Izaiáš 48:17. Bádatelia Biblie stáli na prelome 19. a 20. storočia pred mnohými prekážkami.

17.10.2016 o 14:25 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  12x | Diskusia: 0 príspevkov

Pozemšťania ako jedna rodina!

"Sme údmi, ktoré patria k sebe." - Efezanom 4:25. Si mladý? Ak áno, buď si istý, že si dôležitou súčasťou Jehovovej celosvetovej organizácie.

16.10.2016 o 14:46 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  10x | Diskusia: 0 príspevkov

Sebaovládanie je vlastnosť mocných!

"Kto je pomalý do hnevu, je lepší ako nejaký mocný, a kto ovláda svojho ducha, ako ten, kto sa zmocňuje mesta." - Príslovia 16:32.

13.10.2016 o 23:59 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  13x | Diskusia: 0 príspevkov

Vyslobodenie z hriechu a smrti

"Prostredníctvom neho máme vyslobodenie výkupným jeho krvou, áno, odpustenie svojich priestupkov." - Efezanom 1:7.

13.10.2016 o 22:54 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  12x | Diskusia: 0 príspevkov

Nová Zmluva s duchovným Izraelom

"Uzavriem novú zmluvu s domom Izraela a s domom Júdu." - Jeremiah 31:31. Jehova cez proroka Jeremiáša predpovedal, že s izraelským národom uzavrie Novú Zmluvu.

12.10.2016 o 15:46 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  15x | Diskusia: 0 príspevkov

Zákon tela proti zákonu ducha

"V svojich údoch badám iný zákon, ktorý bojuje proti zákonu mojej mysle a vedie ma do zajatia zákona hriechu, ktorý je v mojich údoch. Ja biedny človek!" - Rimanom 7:23, 24.

11.10.2016 o 13:24 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  16x | Diskusia: 0 príspevkov

Ako sa prejavuje nespravoslivosť

"Nech sa každý zriekne nespravodlivosti." - 2. Timotejovi 2:19. Pavlov list Timotejovi dáva múdre rady týkajúce sa toho, ako možno zavrhnúť nespravodlivosť.

10.10.2016 o 6:26 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  18x | Diskusia: 0 príspevkov

Význam Božieho mena Jehova

"Dokážem, že som s tebou." - 2. Mojžišova 3:12. Predstav si, že by si mal predstúpiť pred najmocnejšieho panovníka na zemi a obhajovať Boží ľud.

9.10.2016 o 22:48 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  19x | Diskusia: 0 príspevkov

Lekcia pre nás od neveriacich!

"Samaritán sa priblížil k nemu a obviazal mu rany." - Lukáš 10:34. Samaritánovi záležalo na tom, aby sa muž uzdravil.

8.10.2016 o 14:39 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  14x | Diskusia: 0 príspevkov

Reč je zázračný dar od Jehovu!

"Nech je vaša reč vždy ľúbezná." - Kolosanom 4:6. Každý človek, s ktorým v službe hovoríme, má jedinečnú osobnosť, pochádza z iného prostredia a má vlastné starosti. (2. Par. 6:29)

6.10.2016 o 21:11 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  16x | Diskusia: 0 príspevkov

Upevníme si našu vieru teraz!

"Pravdivo vám hovorím, nepoznám vás." - Matúš 25:12. Vo veľkom súžení nebude možné, aby verní pomazaní kresťania pomohli tým, ktorí sa stali nevernými.

4.10.2016 o 11:09 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  13x | Diskusia: 1 príspevok

Nasledujúce


Už ste čítali?