Výkupné Pomazaného Ježiša Krista

"Boh ho urobil aj Pánom aj Kristom, toho Ježiša, ktorého ste pribili na kôl." - Skutky apoštolov 2:36. Na Letnice Peter povedal Židom:  

29.7.2016 o 23:55 | Karma článku: 0.00 | Prečítané  2-krát | Diskusia: žiaden príspevok

Jediný Boh vyučujúci svojich verných

"Vyučuj ma konať tvoju vôľu, lebo si môj Boh. Tvoj duch je dobrý; kiež ma vedie do krajiny priamosti." - Žalm 143:10.

28.7.2016 o 23:43 | Karma článku: 0.00 | Prečítané  5-krát | Diskusia: žiaden príspevok

Zmena postoja k ľuďom potrebná

"Vzali so sebou Jána, ktorého nazývali Marek. - Skutky 12:25. Počas Pavlovej prvej misionárskej cesty, na ktorej ho sprevádzal aj Barnabáš, bol Marek ich slúžiacim.

28.7.2016 o 7:43 | Karma článku: 0.00 | Prečítané  3-krát | Diskusia: žiaden príspevok

Ako vedie Jehova svoj ľud

"Svojou radou ma povedieš." - Žalm 73:24. Vždy, keď potrebujeme, aby nás Jehova viedol, mali by sme si všímať, čo nám o danej veci hovorí prostredníctvom svojho Slova.

27.7.2016 o 10:58 | Karma článku: 0.00 | Prečítané  5-krát | Diskusia: žiaden príspevok

Svätá úloha verných SJ!

"Venujem sa svätému dielu Božieho dobrého posolstva." - Rimanom 15:16. Kázanie dobrého posolstva prispieva k posväteniu Jehovovho svätého mena.

26.7.2016 o 3:02 | Karma článku: 0.00 | Prečítané  11-krát | Diskusia: žiaden príspevok

Pravá láska vzdeláva!

"Nariadil nám, aby sme zvestovali ľudu a dôkladne vydávali svedectvo." - Skutky apoštolov 10:42. Všetci kresťania musia poslúchať Kristov zákon - Galatským 6:2.  

25.7.2016 o 10:03 | Karma článku: 0.00 | Prečítané  13-krát | Diskusia: žiaden príspevok

Dobrá správa doručená do celého sveta!

"Dobré posolstvo, ktoré ste počuli, bolo zvestované v celom stvorení, ktoré je pod nebom." - Kolosanom 1:23. V oblastiach, kde vládli Rimania, bola rozšírená hovorová gréčtina koiné.

24.7.2016 o 0:19 | Karma článku: 0.00 | Prečítané  14-krát | Diskusia: žiaden príspevok

Rozdelené vlády zanikajú!

"Každé kráľovstvo rozdelené samo proti sebe bude spustošené." - Matúš 12:25. Pred nami je najtemnejšie obdobie ľudských dejín!

22.7.2016 o 16:32 | Karma článku: 0.00 | Prečítané  14-krát | Diskusia: 1 príspevok

Podriadennosť v manželstve

"Vy, manželky, buďte podriadené manželom, ako sa to patrí v Pánovi." - Kolosanom 3:18. Ako dáva poddajná manželka najavo, že prejavuje úctu Jehovovej autorite?

22.7.2016 o 7:50 | Karma článku: 0.00 | Prečítané  23-krát | Diskusia: žiaden príspevok

Nenávideli Krista a budú i jeho žiakov!

"Vydajú vás súženiu a budú vás zabíjať a budete predmetom nenávisti všetkých národov." - Matúš 24:9. Sme Kristovi nasledovníci a Jehovovi svedkovia!

21.7.2016 o 23:07 | Karma článku: 0.00 | Prečítané  16-krát | Diskusia: žiaden príspevok

Koniec lepší začiatku!

"Lepšie je zakončenie nejakej veci ako jej začiatok." - Kazateľ 7:8. V posledných rokoch boli zlúčené niektoré pobočky.

20.7.2016 o 15:19 | Karma článku: 0.00 | Prečítané  15-krát | Diskusia: 1 príspevok

Jehova nás povzbudzuje ako synov!

"Syn môj, nezabudni na môj zákon a tvoje srdce nech zachováva moje prikázania." - Príslovia 3:1. Časom sa deti budú musieť samy rozhodnúť, či budú slúžiť Jehovovi.

18.7.2016 o 23:39 | Karma článku: 0.00 | Prečítané  15-krát | Diskusia: 1 príspevok

Ako sa môžeme priblížiť k Jehovovi Bohu?

"Priblížte sa k Bohu, a on sa priblíži k vám." - Jakub 4:8. Ako by sme bez Biblie vedeli, že sa môžeme priblížiť k nášmu Stvoriteľovi?  

18.7.2016 o 0:06 | Karma článku: 0.00 | Prečítané  12-krát | Diskusia: žiaden príspevok

Celosvetové náboženstvo zanikne ako staroveký Babylón!

"Ja pošlem kvôli vám do Babylonu a spôsobím, aby klesli závory väzenia." - Izaiáš 43:14. V súlade s týmto proroctvom sa jednej noci začiatkom októbra v roku 539 pred n. l. odohrala udalosť, ktorá otriasla…

16.7.2016 o 22:47 | Karma článku: 0.00 | Prečítané  15-krát | Diskusia: žiaden príspevok

Hľadajme priazeň v Jehovových očiach!

"Noach našiel priazeň v Jehovových očiach." - 1. Mojžišova 6:8. Noach bol spravodlivý muž. Prejavil sa medzi svojimi súčasníkmi ako bezchybný!

16.7.2016 o 1:31 | Karma článku: 0.00 | Prečítané  14-krát | Diskusia: žiaden príspevok

Budeš súdený podľa toho ako súdiš!

"Prestaňte súdiť, aby ste neboli súdení." - Matúš 7:1. Ak náš spoluveriaci zoslabne, lebo má osobné problémy, nemali by sme hovoriť, že si za to môže sám  

15.7.2016 o 3:36 | Karma článku: 0.00 | Prečítané  15-krát | Diskusia: 1 príspevok

Dvom Bohom človek slúžiť nemôže!

"Nikto nemôže byť otrokom dvoch pánov; pretože alebo bude jedného nenávidieť a druhého milovať, alebo sa bude jedného pridŕžať a druhým pohŕdať. Nemôžete byť otrokmi Boha a bohatstva." - Matúš 6:24.​

15.7.2016 o 2:33 | Karma článku: 0.00 | Prečítané  13-krát | Diskusia: žiaden príspevok

Zúčtovanie sa blíži!

"Po dlhom čase prišiel pán tých otrokov a účtoval s nimi." - Matúš 25:19. Ježiš bude účtovať so svojimi otrokmi na konci veľkého súženia, ktoré je tesne pred nami.

15.7.2016 o 1:30 | Karma článku: 0.00 | Prečítané  12-krát | Diskusia: žiaden príspevok

Prosme Jehovu o pomoc neustále!

"Nech sa vaše prosebné žiadosti oznamujú Bohu." - Filipanom 4:6. Keď koncom roka 2013 zasiahol strednú časť Filipín supertajfún Haiyan, Sheryl, ktorá mala vtedy 13 rokov, prišla takmer o všetko.

12.7.2016 o 1:04 | Karma článku: 0.00 | Prečítané  13-krát | Diskusia: žiaden príspevok

Verný v malom - verný vo veľkom!

"Kto pohrdol dňom malých vecí?" - Zechariáš 4:10. Nemusíme si robiť prílišné starosti, ako sa posolstvo o Kráľovstve dostane k miliónom ľudí, ktorí ho ešte nepočuli.

11.7.2016 o 3:55 | Karma článku: 0.00 | Prečítané  18-krát | Diskusia: 1 príspevok

Nasledujúce


Už ste čítali?